Įvyko pirmasis TRANSWAT projekto partnerių susitikimas

2020 metų lapkričio 24 dieną vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas online (Zoom aplinkoje). Susitikimo metu ekspertai iš Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro (LVGMC) ir projekto partnerių atstovai sudarė detalų projekto vykdymo planą, aptarė projekto finansinius aspektus, tarpinės ir galutinės ataskaitos ruošimą. Taip pat daug dėmesio skyrė numatytoms veikloms pirmojo ataskaitinio laikotarpio metu.

Projektas finansuojamas iš Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 m. programos (www.latlit.eu/).
Daugiau informacijos
www.lei.lt/transwat/.
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.