Bakalauro / Magistro baigiamųjų darbų temos

Gamtos, inžinerijos, technologijų mokslai

Siūlome atlikti bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus šiose tematikose:

 • Deginimo bei dujinimo tyrimai;
 • Termocheminių procesų tyrimai;
 • Terminės analizės tyrimai;
 • Liepsnos spektroskopinės analizės tyrimai;
 • Plazminių procesų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai;
 • Skaitinio modeliavimo metodų taikymas;
 • Biodujų tyrimai;
 • Lietuvos upių ekologinio debito tyrimai statistinės analizės metodais (matematikos, aplinkos inžinerijos magistrantams);
 • Statistinių klimato modelių gardelės didinimo metodų (statistical downscaling) taikymas Lietuvos upių nuotėkio prognozavimui XXI a. (taikomosios matematikos magistrantams).

Energetikos ekonomika

Siūlome atlikti bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus šiose tematikose:

 • Energetikos ir ekonomikos ryšiai;
 • Ekonominis modeliavimas;
 • Energijos vartojimo namų ūkiuose ir energetinio skurdo tyrimai;

Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt