Bakalauro / Magistro baigiamųjų darbų temos

Gamtos, inžinerijos, technologijų mokslai

Siūlome atlikti bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus šiose tematikose:

 • Biodujų komponenčių atskyrimo membranomis procesų tyrimai;
 • Studento specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, matavimų inžinerija, energija ir aplinka.

 • Srautų dinamikos ir struktūros tyrimas pažangiais srautų vizualizacijos metodais;
 • Studento specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, mechanikos inžinerija, energija ir aplinka.

 • Skaičiuojamosios fluidų dinamikos metodo taikymas tekėjimams kanaluose su staigiais skerspjūvio pokyčiais;
 • Studento specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, mechanikos inžinerija, energija ir aplinka.

 • Dalelių elgsenos sraute analizė, naudojant kompleksinius srautų dinamikos tyrimų metodus;
 • Studento specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, mechanikos inžinerija, energija ir aplinka.

 • Deginimo bei dujinimo tyrimai:
 • 1) Dujofikavimo bei terminio skaidymo tyrimai;
  2) Dujinių produktų analizė taikant skirtingus analizės metodus;
  3) Sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentiniai tyrimai.

 • Termocheminių procesų tyrimai:
 • 1) Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus;
  2) Eksperimentiniai metano konversijos efektyvinimo tyrimai taikant katalitines termochemines reakcijas.

 • Terminės analizės tyrimai:
 • 1) Struktūrizuotų paviršių analizė ir vertinimas;
  2) Dangų nusodinimas ir jų fiziko-cheminė analizė;
  3) Plėvelių ar kitų įvairių plonasluoksnių medžiagų tyrimai FTIR metodu;
  4) Bioplastikų pirolizė ir natūralaus irimo proceso tyrimas.

 • Liepsnos spektroskopinės analizės tyrimai:
 • 1) Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas;
  2) Žemo kaloringumo dujų degimo sąlygų nustatymas atliekant liepsnos spektroskopinę analizę.

  Siūlome atlikti magistro baigiamuosius darbus šiose tematikose:

 • Lietuvos upių ekologinio debito tyrimai statistinės analizės metodais;
 • Studento specializacija: taikomoji matematika, aplinkos inžinerija

 • Statistinių klimato modelių gardelės didinimo metodų (statistical downscaling) taikymas Lietuvos upių nuotėkio prognozavimui XXI a.;
 • Studento specializacija: taikomoji matematika

 • Plazminių procesų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai;
 • Studento specializacija: termoinžinerija, medžiagų mokslas, chemija, energija ir aplinka, fizika, elektros inžinerija, fundamentalieji mokslai

Energetikos ekonomika

Siūlome atlikti bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus šiose tematikose:

 • Energetikos ir ekonomikos ryšiai;
 • Ekonominis modeliavimas;
 • Energijos vartojimo namų ūkiuose ir energetinio skurdo tyrimai;
 • Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika, energijos technologijos ir ekonomika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.

 • Informavimo energetikos sektoriuje veiksmingumo;
 • Inovacijų energetikoje priimtinumo;
 • Vertės vartotojams modeliavimo;
 • Visuomenės gerovės ir energetikos sektoriaus raidos sąsajų tyrimai;
 • Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika, energijos technologijos ir ekonomika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos ir vadybos dalykai ir suderinama su studijų programa.

 • Vėjo ir/arba saulės energetikos komponentų vertės grandinę formuojančių įmonių veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) didinimo galimybių tyrimas;
 • Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika, energijos technologijos ir ekonomika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos ir vadybos dalykai ir suderinama su studijų programa.

 • Energijos poreikių prognozavimas;
 • Namų ūkio energijos poreikius sąlygojančių veiksnių tyrimas;
 • Vėjo ir saulės elektrinių viso gyvavimo ciklo kaštų vertinimas;
 • Studento specializacija: Energijos technologijos ir ekonomika (Elektros ir elektronikos fakultetas KTU), Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos

Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt