Studentų praktika

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Vykdome mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kuriame inovatyvias technologijas, konsultuojame valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones, rengiame doktorantus.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, studijuojančius ar įgijusius bakalauro/magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir prisijungti prie LEI komandos!


Degimo procesų tyrimai

Padalinys: Degimo procesų laboratorija.
Studentų specializacija: Aplinkos inžinerija ir technologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Termoinžinerija, Atsinaujinanti energetika, Mechanikos inžinerija, Taikomoji fizika, Energijos technologijos, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Deginimo bei dujinimo tyrimai:

1) Dujofikavimo bei terminio skaidymo tyrimai;
2) Dujinių produktų analizė taikant skirtingus analizės metodus;
3) Sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentiniai tyrimai.
Vadovas: dr. Nerijus Striūgas, tel. (8 37) 401877, el. p. Nerijus.Striugas@lei.lt


Termocheminių procesų tyrimai:
1) Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus;
2) Eksperimentiniai metano konversijos efektyvinimo tyrimai taikant katalitines termochemines reakcijas.
Vadovas: dr. Kęstutis Zakarauskas, tel. (8 37) 401830, el. p. Kestutis.Zakarauskas@lei.lt


Terminės analizės tyrimai:
1) Terminės analizės metodų taikymas pirolizės ir degimo procesams tirti;
2) Biomasės deginimo tyrimai įvairių dujų aplinkoje.
3) Plėvelių ar kitų įvairių plonasluoksnių medžiagų tyrimai FTIR metodu.
4) Bioplastikų pirolizė ir natūralaus irimo proceso tyrimas.
Vadovas: dr. Raminta Skvorčinskienė, tel. (8 37) 401881, el. p. Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt


Liepsnos spektroskopinės analizės tyrimai:
1) Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas;
2) Žemo kaloringumo dujų degimo sąlygų nustatymas atliekant liepsnos spektroskopinę analizę.
Vadovas: dr. Rolandas Paulauskas, tel. (8 37) 401830, el. p. Rolandas.Paulauskas@lei.lt

Srautų dinamikos tyrimai

Padalinys: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.


1. Tematika: Srautų dinamikos tyrimai
Praktikai, stažuotei priimami: bakalaurai/magistrantai.
Studentų specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, mechanikos inžinerija, energija ir aplinka.
Vadovas:Paulius Vilkinis, tel. +370 689 36387, el. p. paulius.vilkinis@lei.lt

2. Tematika: Skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimai, matuoklių charakteristikų tyrimai ir bandymai.
Praktikai, stažuotei priimami: magistrantai.
Studentų specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, matavimų inžinerija, energija ir aplinka.

Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo sprendžiama konkrečiu atveju.

Srautų dinamikos biotechnologijose skaitiniai tyrimai

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studentų specializacija: fizinių, technologijų, inžinerijos, matematikos ir informatikos mokslų bakalaurai ir magistrai.
Praktikos tema: Srautų dinamikos biotechnologijose skaitiniai tyrimai taikant CFD
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.
Vadovas: dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, el. p. mantas.povilaitis@lei.lt

Platesnis aprašymas: Čia

Kviečiame studentus ir studentes atlikti praktiką (norint – ir baigiamąjį darbą) skaitinio modeliavimo tyrimų grupėje, kuri specializuojasi CFD taikymuose. Grupėje modeliuojami įvairūs laminariniai ir turbulentiniai srautai, degimo ir sprogimo procesai, grupės nariai yra sukūrę ir aktyviai vysto atviro kodo sprendyklę flameFoam (github.com/flameFoam), modeliuojančią vandenilio sprogimus, taiko dirbtinio intelekto metodus.

Tematikos:
1) Cheminių reakcijų sudėtinguose srautuose modeliavimas
2) Srautų dinamikos biotechnologiniuose įrenginiuose tyrimai

Pasirinkimas yra dar platesnis nei šie pavyzdžiai, dėl išsamesnės informacijos kviečiame susisiekti su praktikos vadovu (mantas.povilaitis@lei.lt).

Studentui/-ei norint galima tartis ir dėl baigiamojo darbo atlikimo grupėje. Sėkmingai atlikus praktikos užduotis, studentui/-ei norint rezultatai gali būti pristatyti tarptautinėje jaunųjų mokslininkų ar studentų konferencijoje.

Tyrimai RAMAN spektrometrine sistema

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studento specializacija: taikomoji fizika.


Praktikos tema: Dujų mišinio koncentracijos gradientų tyrimas taikant RAMAN sklaidos spektroskopiją.
Prie įvairių masės mainų paviršių (pvz. membranos ar tarpfaziniai paviršiai) formuojasi terpės mišinio sudėtyje esančių, tačiau mainuose nedalyvaujančių medžiagų koncentracijos profiliai. Jų matavimui gali būti panaudota Raman sklaidos spektrometrija. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką Raman spektrometrine sistema.
Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.

Takiųjų terpių tyrimai

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studento specializacija: taikomoji fizika.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Takiųjų terpių greičių lauko tyrimas taikant Dopplerio efektą.
Tiek atliekant eksperimentinius tyrimus, tiek ir vykdant procesų kontrolę yra poreikis didelio tikslumo greičio matavimui netrikdant tėkmės. Vienas iš metodų yra paremtas Dopplerio efektu ir plačiai naudojamas ten kur tėkmėje yra pakankamai tinkamo dydžio dalelių. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką 3D Mini Laser Doppler greičių lauko matavimo sistema.


Takiųjų terpių modeliavimas taikant CFD.
Takiųjų terpių tekėjimo modeliavimas naudojamas tiek siekiant papildyti ir geriau suprasti natūriniais eksperimentais gautus duomenis, tiek optimizuoti technologinę įrangą gerai suprantamiems ir patikimai simuliuojamiems procesams. Skaitmeniniams eksperimentams plačiai naudojami CFD programų paketai. Praktikantas susipažins su takiųjų terpių modeliavimo ypatybėmis ir atliks praktiką atvirojo kodo OpenFoam programų paketu.


Turbulencinio tekėjimo struktūros tyrimas taikant IR ir Optical Flow algoritmus.
Aprašymas: Tekėjimo struktūros tyrimai yra svarbūs tiriant įvairias tekėjimo sąveikas su jo struktūrą įtakojančiais veiksniais. Kai tėkmėje yra temperatūros skirtumų jos struktūros vizualizacijai ir analizei gali būti panaudota termovizija. Bakalauras susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką tirdamas tekančio skysčio spinduliuotę 3-5 μm diapazone.

Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt

Elektros energetikos sistemos

Padalinys: Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija.


Praktikos temos:
Tyrimai ir analizės susijusios su elektros energetikos sistemomis.
Studijų profilis: atsinaujinančioji energetika, elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos sistemos, valdymo technologijos, informatika, dirbtinis intelektas, taikomoji matematika, duomenų mokslas ir inžinerija, didžiųjų verslo duomenų analitika, ekonomika.


Vadovas: dr. Virginijus Radziukynas, tel. 8-37-401943, el. p. Virginijus.Radziukynas@lei.lt

Skaitinio modeliavimo metodų taikymas

Padalinys: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.
Studentų specializacija: Taikomoji matematika, Taikomoji fizika, Medžiagų fizika, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos, Medžiagų mokslas, Medicinos fizika, Multimedijos sistemos, Termoinžinerija.


Praktikos tema: Skaitinio modeliavimo metodų taikymas
Tematikos:
1) Granulių, kaip daugiadalelinės sistemos, judėjimo skaitinis modeliavimas diskretinių elementų metodu. Bus tyrinėjami:
a) dalelių segregacijos ir maišymosi uždaviniai, siekiant nustatyti bendrus dėsningumus.
b) keramikos gamybos procesas.
c) šilumos ir masės pernešimo uždaviniai.
2) Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas.
3) Įsisavinti ir taikyti molekulinės dinamikos metodą, siekiant skaitiškai tyrinėti molekulių dinamiką, įvairius cheminius ir degimo procesus bei anglies nanostruktūrų susidarymą.
4) Nano fluidų skaitinis modeliavimas.
5) Daugiadalelinių sistemų vizualizacijos uždaviniai.
6) Hidrodinaminių procesų skaitinis modeliavimas (kraujotaka, širdies vožtuvo darbas, raketų varikliai, šildomų grindų efektyvumas, patalpų vėdinimas ir aušinimas/šildymas, fluidų stratifikacija/destratifikacija).
7) Kraujo degradacijos proceso skaitinis modeliavimas.
8) Smegenų skysčio (likvaro) tekėjimo skaitinis modeliavimas.
9) Akustinės dalelių aglomeracijos skaitinis modeliavimas.
10) Covid-19 pandemijos duomenų analizė ir/ar pandemijos eigos modeliavimas.
Vadovas: dr. Algis Džiugys, tel. (8 37) 401874, el. p. Algis.Dziugys@lei.lt

Skaitinis įvairių fluidų dinamikos modeliavimas (CFD)

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija
Studentų specializacija: fizinių, technologijų, inžinerijos, matematikos ir informatikos mokslų bakalaurai ir magistrai.
Praktikos tema: Skaitinis įvairių fluidų dinamikos modeliavimas (CFD)
Įdarbinimas: Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus tariamasi individualiai
Vadovas: dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, el. p. mantas.povilaitis@lei.lt

Platesnis aprašymas: Čia


Kviečiame studentus ir studentes atlikti praktiką (norint – ir baigiamąjį darbą) skaitinio modeliavimo tyrimų grupėje, kuri specializuojasi CFD taikymuose. Grupėje modeliuojami įvairūs laminariniai ir turbulentiniai srautai, degimo ir sprogimo procesai, grupės nariai yra sukūrę ir aktyviai vysto atviro kodo sprendyklę flameFoam (github.com/flameFoam), modeliuojančią vandenilio sprogimus, taiko dirbtinio intelekto metodus.

Tematikos:
1) Susipažinimas su skirtingais turbulencijos modeliavimo metodais
2) Modeliavimo parametrų, skaitinio tinklelio pasirinkimų įtakos CFD skaičiavimų tikslumui įvertinimas
3) Dirbtinio intelekto metodų taikymas fluidų dinamikos modeliavimui
4) Įvairių geometrijų ir turbulentiškumo vienfazių srautų modeliavimas
5) Srautų struktūros, sūkurių ir kitų turbulentinių struktūrų tyrimas
6) Procesų daugiafaziuose srautuose, fazinių virsmų modeliavimas
7) Vandenilio sprogimo eksperimentų modeliavimas
8) FlameFoam sprendyklės vystymas, naujų modelių diegimas ir validacija
9) Liepsnos – turbulencijos sąveikos tyrimai
10) Cheminių reakcijų sudėtinguose srautuose modeliavimas
11) Srautų dinamikos biotechnologiniuose įrenginiuose tyrimai

Pasirinkimas yra dar platesnis nei šie pavyzdžiai, dėl išsamesnės informacijos kviečiame susisiekti su praktikos vadovu (Mantas.Povilaitis@lei.lt).

Studentui/-ei norint galima tartis ir dėl baigiamojo darbo atlikimo grupėje. Sėkmingai atlikus praktikos užduotis, studentui/-ei norint rezultatai gali būti pristatyti tarptautinėje jaunųjų mokslininkų ar studentų konferencijoje.

Medžiagų analizė ir tyrimai

Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurą/magistrantą
Padalinys: Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija.
Studento specializacija: Aplinkos inžinerija ir technologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Mechanikos inžinerija, Taikomoji fizika, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos.
Įdarbinimas: Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:

  • Medžiagų tyrimai N2 dujų adsorbcijos/desorbcijos metodu: savitojo paviršiaus ploto SBET bei porų dydžio ir tūrio nustatymas Quantachrome AUTOSORB-iQ-K/MP sistema;
  • Terminėmis, cheminėmis ar dinaminėmis apkrovomis paveiktų konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių tyrimai mikro- makrokietumo matavimo sistemomis;
  • Optinės emisijos spektrometrijos metodo taikymas metalų ir jų lydinių cheminės elementinės sudėties nustatymui;
  • Termoplastinių medžiagų takumo savybių tyrimai ekstrūziniu plastometru;
  • Statinių medžiagų charakteristikų tempiant, lenkiant ir gniuždant tyrimai;
  • Medžiagų morfologijos tyrimai taikant skenuojančiosios elektroninės mikroskopijos bei energinės dispersijos rentgeno spektroskopijos metodus;
  • Metalografiniai tyrimai optinės mikroskopijos metodais.

Vadovė: dr. Irena Lukošiūtė, tel. (8 37) 401908, el. p. Irena.Lukosiute@lei.lt.

Plazminių procesų tyrimai

Padalinys: Plazminių technologijų laboratorija.
Magistrantų specializacija: termoinžinerija, taikomoji chemija, medžiagų mokslas, energija ir aplinka, fizika, elektros inžinerija.


Tematikos:
1) Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis.
2) Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika.
3) Plazmos srautų ir medžiagų sąveikos tyrimai.
4) Plazminės technologijos aplinkosaugai.


Vadovas: dr. Vitas Valinčius, tel. (8 37) 401896, el. p. Vitas.Valincius@lei.lt

Pramonės dekarbonizacija

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


1) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.
Praktikos tema: Pramonės dekarbonizacija
Praktikos pobūdis: Pasirinktos pramonės šakos dekarbonizacijos galimybių tyrimas
Praktikos vadovas: Vidas Lekavičius, Vidas.Lekavicius@lei.lt

2) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos tema: Inovacijų energetikoje priimtinumas
Praktikos pobūdis: Inovacijų energetikoje priimtinumo visuomenėje tyrimas
Praktikos vadovas: Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@lei.lt

Namų ūkių energetika

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


Praktikos temos:

1) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.
Praktikos tema: Namų ūkių energetika
Praktikos pobūdis: Energijos vartojimo namų ūkiuose ir energetinio skurdo tyrimai
Praktikos vadovas: Vidas Lekavičius, Vidas.Lekavicius@lei.lt

2) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos tema: Informavimo veiksmingumas
Praktikos pobūdis: Namų ūkių informavimo apie energetikos sektoriuje vykstančius procesus veiksmingumo tyrimas
Praktikos vadovas: Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@lei.lt

3) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos tema: Klimato kaitos švelninimo priemonės susiję su energijos vartojimu namų ūkiuose
Praktikos pobūdis: Klimato kaitos švelninimo priemonių nukreiptų į elgsenos pokyčius taikymo namų ūkių veiksmingumo tyrimas
Praktikos vadovas: Dalia Štreimikienė, dalia.streimikiene@lei.lt

4) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Energijos technologijos ir ekonomika (Elektros ir elektronikos fakultetas KTU), Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos
Praktikos tema: Namų ūkių energijos poreikių prognozavimas
Praktikos pobūdis: Namų ūkių energijos poreikių prognozavimas atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei vartotojų elgsenos pokyčius
Praktikos vadovas: Inga Konstantinavičiūtė, Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Inovacijų energetikoje priimtinumas

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurai/magistrantai.
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos pavadinimas: Inovacijų energetikoje priimtinumas.
Praktikos pobūdis: Inovacijų energetikoje priimtinumo visuomenėje tyrimas.
Vadovas: dr. Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@lei.lt

Šilumos sistemos (ekonomika)

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


1) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Energetikos, ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos tema: Šilumos sistemos
Praktikos pobūdis: Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų tyrimai
Praktikos vadovas: Arvydas Galinis, Arvydas.Galinis@lei.lt

Vėjo ir/arba saulės energetikos komponentų vertės grandinės ekonomika

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


1) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.
Praktikos tema: Vėjo ir/arba saulės energetikos komponentų vertės grandinės ekonomika
Praktikos pobūdis: Vėjo ir/arba saulės energetikos komponentų vertės grandinę formuojančių įmonių veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) tyrimas
Praktikos vadovas: Viktorija Bobinaitė
Praktikos vadovas: Viktorija Bobinaitė, viktorija.bobinaite@lei.lt

2) Priimama praktikai/stažuotei: (bakalaurai/magistrantai).
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.
Praktikos tema: Vėjo ir/arba saulės energetikos komponentų vertės grandinės ekonomika
Praktikos pobūdis: Vėjo ir/arba saulės energetikos komponentų gamybos įmonių verslo (veiklos) statistinis tyrimas
Praktikos vadovas: Viktorija Bobinaitė, viktorija.bobinaite@lei.lt

Lietuvos upių nuotėkio tyrimai klimato kaitos sąlygomis

Padalinys: Hidrologijos laboratorija.


1) Praktikos tema: Lietuvos upių ekologinio debito tyrimai statistinės analizės metodais
Studento specializacija: taikomoji matematika, aplinkos inžinerija

2) Praktikos tema: Statistinių klimato modelių gardelės didinimo metodų (statistical downscaling) taikymas Lietuvos upių nuotėkio prognozavimui XXI a.
Studento specializacija: taikomoji matematika

Kontaktai: LEI Hidrologijos lab. vadovė Jūratė Kriaučiūnienė, tel. (8 37) 401962, el. p. Jurate.Kriauciuniene@lei.lt

Iškilo klausimų? Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt