Informacinio renginio „Klimato kaitos projektai: naujos finansavimo galimybės“ medžiaga