Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: termocheminių procesų efektyvumo didinimo tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su radioaktyviųjų atliekų laidojimo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.].

Vandenilio energetikos technologijų centre:

Mokslinio darbo tema: vandenilio generavimas panaudojant plazmoje aktyvuotų metalų tiesiogines reakcijas su vandeniu: medžiagų sintezė, analizė ir prietaisai. Fotokatalinių medžiagų sintezė, analizė nanometriniame lygmenyje ir panaudojimas vandenilio gavybai ir vandens valymo procesams (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų įrenginių saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: biokuro savybių gerinimas, naudojant membranines technologijas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Plazminių technologijų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: atliekų ir pavojingų medžiagų plazminio skaidymo procesų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: biomasės ir atliekų terminė konversija į pridėtinės vertės energetinius produktus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: branduolinių ir nebranduolinių energetinių įrenginių šilumos mainų ir hidrodinamikos procesų skaitiniai tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Branduolių sintezės reaktoriuje DEMO vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.].

Vandenilio energetikos technologijų centre:

Mokslinio darbo tema: metalų nanoklasterių sąveikos su neorganiniais ir biologiniais objektais analizė (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

1. Mokslinio darbo tema: srautų dinamikos ir struktūros ribotų matmenų kamerose eksperimentinis ir skaitinis tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
2. Mokslinio darbo tema: Kietųjų dalelių struktūros judėjimo dujų srautuose uždarais kanalais ir atskyrimo/nusodinimo tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Plazminių technologijų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: įvairios paskirties dangų plazminio sudarymo procesų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje:

1. Mokslinio darbo tema: elektros perdavimo tinklo režiminio patikimumo vertinimas, (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
2. Mokslinio darbo tema: dirbtinio intelekto naudojimas elektros energijos kokybės vertinimui elektros skirstomajame tinkle (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio 12 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Reikalavimai pretendentams:

Kompetencija atlikti mokslinį darbą skelbime nurodyta tema.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V5-1.5.2.