Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: termocheminės konversijos ir hidrodinaminių procesų vienfaziuose ir dvifaziuose srautuose tyrimas siekiant didinti jų efektyvumą ir mažinti emisijas technologiniuose įrenginiuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];

Plazminių technologijų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.].

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: branduolių skilimo ir sintezės energetikos įrenginių tyrimas ir saugos vertinimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

1. Moksliniam darbui, susijusiam su radioaktyviųjų atliekų charakteristikų skaitiniais tyrimais ir radiacinės saugos vertinimais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].
2. Moksliniam darbui, susijusiam su procesų, vykstančių geologiniuose radioaktyviųjų atliekų atliekynuose, vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Plazminių technologijų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: įvairios paskirties dangų ir pluoštų sintezės procesų realizavimas ir tyrimas plazmoje (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: fluidų tekėjimo, šilumos ir masės mainų modeliavimas branduoliniuose įrenginiuose bei kompleksinėse energetikos sistemose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: vėjo energijos išteklių vertinimas, vėjo greičio ir vėjo elektrinių galios prognozavimo metodų, vėjo elektrinių efektyvumo ir poveikio aplinkai aspektų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.].

Hidrologijos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: antropogeninės veiklos ir klimato kaitos įtakos stambiems vandens telkiniams tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), [1,0 et.].

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: AEI technologijų įdiegimo įvairiuose energijos gamybos ir vartojimo lygmenyse galimybių ekonominė analizė, ekonominių ir finansinių prielaidų AEI technologijų paklausos didinimui savivaldos lygyje analizė (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.].

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: turbulencijos skaitiniai tyrimai daugiafazėse tėkmėse (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Hidrologijos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: hidrologinių sausrų tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), [0,5 et.].

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 10 d. 16 val. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Reikalavimai pretendentams:

Kompetencija atlikti mokslinį darbą skelbime nurodyta tema.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V5-1.5.2.