Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: termocheminės konversijos ir hidrodinaminių procesų vienfaziuose ir dvifaziuose srautuose tyrimas siekiant didinti jų efektyvumą ir mažinti emisijas technologiniuose įrenginiuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 
eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

1. Mokslinio darbo tema: masės ir šilumos mainų tyrimai skaitinės hidrodinamikos metodais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
2. Mokslinio darbo tema: masės pernašos procesų struktūrizuotuose kanaluose tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Moksliniam darbui, susijusiam su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

 
eiti mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: biokuro savybių gerinimas naudojant membranines technologijas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais biologinės remediacijos strategijos keičiantis klimatui (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: atliekų termocheminė konversija į naudingus produktus ir energiją technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2022 m. balandžio 4 d. 16 val. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Reikalavimai pretendentams:

Kompetencija atlikti mokslinį darbą skelbime nurodyta tema.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V5-1.5.2.