Laimėtas LMT podoktorantūros stažuotės projektas „Kritinis biomasės kaip tvaraus kuro įtakos klimato kaitai vertinimas“

Lietuvos mokslo taryba, skatindama jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą ir kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją, 2023 m. skelbė kvietimus teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus. Projektams finansuoti 2023 metais LMT numatyta apie 10 mln. Eur.

2023 m. gruodžio 21 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-691 buvo patvirtinti 2023 m. podoktorantūros stažuočių konkurso finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai.

Lietuvos energetikos institutas konkursui teikė tris paraiškas. Džiaugiamės jog laimėtas finansavimas podoktorantūros stažuotės projektui P-PD-23-229 „Kritinis biomasės kaip tvaraus kuro įtakos klimato kaitai vertinimas“. Stažuotoja: Julija Pauraitė-Dudek. Mokslinio tyrimo vadovas: Algis Džiugys. Mokslo kryptis: Ekologija ir aplinkotyra (N 012). Biudžetas: 99848 Eur.

Su ekspertinio vertinimo rezultatais, finansuojamų ir rezervinių projektų sąrašais galite susipažinti Tarybos svetainėje adresu https://www.lmt.lt/lt/podoktoranturos-stazuotes/kvietimu-rezultatai/2023-metu-kvietimas/4277.

Lietuvos mokslo tarybos banneris