Lapkričio 16-20 d. TRANSWAT projekto ekspertų ekspedicija

Lapkričio 16-20 d. TRANSWAT projekto ekspertai iš LEI Hidrologijos laboratorijos (Vytautas Akstinas, Darius Jakimavičius, Diana Meilutytė-Lukauskienė ir Serhii Nazarenko) dalyvavo ekspedicijoje, kurios metu buvo instaliuojami automatiniai vandens lygio ir temperatūros matuokliai skirtingose Varduvos upės atkarpose ir Kvistės upėje.

Taip pat buvo montuojami atmosferos slėgio matuokliai, kurie yra skirti eliminuoti atmosferos slėgio įtaką vandens lygio svyravimuose. Šie darbai reikalingi siekiant nustatyti esamas Varduvos upės nuotėkio charakteristikas, kadangi daugiamečiai stebėjimai šioje upėje buvo vykdomi tik 1956-1973 metų laikotarpiu. Yra ypač svarbu nustatyti kaip keičiasi nuotėkio charakteristikos dėl hidroelektrinių veiklos, nes Varduvos upė yra smarkiai paveikta penkių hidroelektrinių kaskadomis.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.