LEI padėjo „Axioma Metering“ sukurti analogų neturintį išmanųjį ultragarsinį skaitiklį

išmaniojo ultragarsinio skaitiklio nuotrauka
Lietuvos energetikos instituto mokslininkai padėjo bendrovei „Axioma Metering“ sukurti analogų neturintį išmanųjį ultragarsinį skaitiklį, kurio masinė gamyba bus pradėta jau 2019 m. naujoje Kauno LEZ pastatytoje išmaniųjų apskaitos prietaisų gamykloje.

Pasinaudodama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemone Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“, 2017 m. bendrovė „Axioma Metering“ startavo su nauju projektu „Išmani energijos vartojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos ir valdymo sistema“, kuriame kaip partnerė dalyvavo ir LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.

Laboratorijos kolektyvui teko vykdyti svarbius naujo skaitiklio kūrimo etapus. LEI atliktų tyrimų rezultatai leido nustatyti silpnąsias kuriamų produktų vietas, juos pagerinti, kad atitiktų ES darniųjų standartų reikalavimus techninėms ir metrologinėms charakteristikoms, o kartu sertifikuoti pagal direktyvos 32/2014/ES reikalavimus. Eksperimentiniais ir skaitinio modeliavimo
metodais gautus rezultatus „Axioma Metering“ panaudojo konstruodama realių matuoklių modelius/prototipus, kurių paklaidos ir paveikiųjų veiksnių įtakos buvo nustatomos LEI etaloniniuose hidrodinaminiuose įrenginiuose.

LEI mokslininkai didžiuojasi, kad savo sričių Lietuvos verslo lyderiai vertina Institutą kaip patikimą partnerį. Instituto kaip partnerio dalyvavimas numatytas dar trijuose priemonės „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ projektuose.

LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 bei 17020:2012 sertifikatų reikalavimus ir yra akredituota: atlikti skyscių ir dujų srauto, šilumos kiekio, slėgio ir temperatūros matuoklių kalibravimą ir bandymus; tikrinti dujų, skysčių ir šilumos skaitiklių, dujų tūrio, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros matavimo priemones; vandens šilumos ir matavimo sistemų skirtų skysčių kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūras pagal direktyvą 2014/32/ES.

išsamiau skaitykite žurnalo „Investuok“ (2018 gruodžio nr.) straipsnyje.