LEI mokslininkas dr. Algis Džiugys nominuotas valdymo komiteto nariu vienai iš COST veiklų

LEI mokslininkas, Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Algis Džiugys nominuotas valdymo komiteto nariu COST veiklai CA22132 „Open Network on DEM Simulations (ON-DEM)“ (Diskrečių elementų metodo skaičiavimų atviras tinklas (ON-DEM)), kuri bus vykdoma 2023-10-04 – 2027-10-03 laikotarpiu.
Jo pavaduotoju paskirtas taipogi instituto mokslininkas dr. Robertas Navakas.
Veiklą mokslininkai koordinuos kartu su kolegomis iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto.

Institutas jau daugelį metų aktyviai įsitraukia į COST veiklas – viso vykdyta per trisdešimt. Šiuo metu LEI mokslininkai aktyviai dalyvauja septyniose jų. Džiaugiamės kolegų pripažinimu ir jų, ne tik kaip dalyvių, bet ir kaip būsimų koordinatorių įsitraukimu.

COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) yra ilgiausiai gyvuojanti tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu mokslo ir technologijų srityje grįsta Europos šalių iniciatyva, kuria nuo 1971 m. skatinami tyrėjų tinklai. COST dalyvauja 42 valstybės. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas. COST veikla – tai tarpdisciplininis mokslinių tyrimų tinklas, suburiantis tyrėjus ir inovatorius, kurie 4 metus tyrinėja pasirinktą temą. Šiuo metu vykdoma daugiau kaip 250 COST veiklų (vykdomų COST veiklų sąrašas).

Plačiau apie COST veiklą, kurios koordinavime dalyvaus LEI mokslininkai:

Dalelių pagrindu atliekamame modeliavime modeliuojamos įvairios medžiagos, įskaitant smėlį, maisto grūdus, farmacijos produktus, keramikos miltelius ir birias medžiagas. Diskrečiųjų elementų metodo (DEM) modeliavimas naudojamas įvairiose disciplinose, todėl šiose disciplinose metodai buvo plėtojami skirtingais būdais ir yra daug DEM programinės įrangos paketų. Net patyrusiems mokslininkams pasirinkti DEM kodą yra sudėtinga ir tenka gerokai pasimokyti. Tačiau atvirojo kodo programos yra nemokamos, gerai pritaikytos moksliniams tyrimams ir skatina dalijimąsi žiniomis, atkuriamumą ir universalumą. Be to, jos padeda išvengti „juodosios dėžės” problemų, su kuriomis susiduriama naudojant nuosavybines ir (arba) komercines platformas.

Šia priemone siekiama suvienyti žinias ir žmones iš plačių ir (arba) skirtingų DEM bendruomenių. Šia veikla bus vertinama ir plečiama tai, ką galima pasiekti naudojant DEM, skleidžiant naujus pasiekimus, skatinant geriausią praktiką, pateikiant modeliavimo pavyzdžius, patvirtinimo eksperimentus, bendras duomenų analizės priemones, taip pat mokant jaunuosius mokslininkus ir įtraukiant kitas suinteresuotąsias šalis.

Plačiau apie veiklą skaitykite anglų kalba: https://www.cost.eu/actions/CA22132/