Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimai

Savo balsą už pasirinktą kandidatą kviečiame atiduoti Mokslo tarybos narių rinkimų dieną:
2024 m. birželio 26 d. AK-304 kab. (skaitykla) 10.00-13.00 val.

Savo balsą gali atiduoti vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai,mokslo darbuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai.

Balsavimas įš anksto vyks 2024 m. birželio 19, 20, 21, 25 dienomis 10.00-12.00 val. administracinio pastato 217 kabinete.


KANDIDATŲ Į LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS:

Kandidatų į LEI Mokslo tarybą sąrašas 2024


  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skirtas atstovas

 1. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė Laima Taparauskienė.
  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos skirti atstovai:

 1. LR energetikos viceministrė Inga Žilienė.
 2. LR energetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovas Tomas Daukantas.
 3. LR energetikos ministerijos patarėjas Vytautas Budreika.
 4. Akcinės bendrovės „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.

Apie Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimus ir veiklą (LEI įstatų 32-34 punktai):

Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš mokslo ir administracijos darbuotojų, taip pat iš kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Instituto tikslų ir Instituto dokumentuose nurodytos misijos įgyvendinimu, atstovų.

  Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:

 • Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip 5 nariai – Institute nedirbantys asmenys;
 • Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Instituto direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;
 • 4 Mokslo tarybos narius skiria Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 1 Mokslo tarybos narį skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kandidatus į likusias Mokslo tarybos narių vietas kelia Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai ir Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys; į Mokslo tarybos narius negali būti keliamas ar skiriamas Instituto direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir mokslinis sekretorius;
 • Mokslo tarybos narius iš kandidatų į Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.

Apie Mokslo tarybos veiklą išsamiau skaitykite LEI interneto svetainėje:

Mokslo taryba