LEI vykdys mokslinį tyrimą, padėsiantį spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemas

asociatyvi nuotrauka
asociatyvi nuotr. (chuttersnap CC0)

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu, laimėjo Lietuvos mokslo tarybos skelbtą konkursą ir pradėjo įgyvendinti reikminių tyrimų projektą „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti“.

Rengiant projektą orientuotasi į pagrindinę problemą – nepakankamai efektyvų asmenų teisės į būstą užtikrinimą, tiek apsirūpinant gyvenamuoju plotu, tiek viešųjų finansų valdymo atžvilgiu. Nors neseniai Vyriausybei pateiktas naujos redakcijos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo projektas sudaro prielaidas pozityviems pokyčiams šioje srityje, tikimasi, kad atliekami tyrimai pasitarnaus tolesniam situacijos gerinimui.

Manome, kad mokslinis tyrimas sudarys galimybes tobulinti paramos būstui teikimo sistemą, taikliau ir efektyviau spręsti asmenų ir šeimų aprūpinimo būstu problemas, didinti asmenų, laukiančių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti, motyvaciją integruotis į darbo rinką bei skatinti juos ieškoti galimybių gauti didesnes pajamas ir jomis pasinaudoti“, – teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas Aloyzas Stapulionis.

Tyrimų projektas parengtas atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) poreikius[1] ir siekiant atsakyti į svarbiausius Valstybinio audito ataskaitoje apie būsto prieinamumą mažas pajamas gaunantiems gyventojams keltus klausimus.

Šį į konkrečias problemas orientuotą projektą vertiname ne tik kaip reikšmingą LEI ekonomistų kvalifikacijos patvirtinimą, bet ir kaip rimtą įpareigojimą, kadangi nagrinėjami labai jautrūs socialiniai klausimai, o turėti būstą yra vienas iš esminių žmogaus poreikių“, – pasakojo projekto vadovas dr. Vidas Lekavičius.

Projekte numatyta atlikti įvairiapusius mokslinius tyrimus ir nustatyti skaidrius kriterijus, suteikiančius galimybę identifikuoti gyventojų grupes, kurioms reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu. Drauge bus pasiūlytos specifinės pagalbos apsirūpinant būstu priemonės, tobulinama jų stebėsena ir taikymas. Numatoma, kad projekte bus ne tik atlikta esamos situacijos analizė ir pateiktos rekomendacijos, bet taip pat parengta metodika bei modelis, kuris pasitarnaus kaip įrankis SADM darbuotojams ar kitoms suinteresuotoms šalims vykdyti nuoseklų gyventojų apsirūpinimo būstu monitoringą, vertinti vykdomas ir planuoti naujas priemones būsto prieinamumui didinti.

Projekto „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti“ rezultatus numatoma pristatyti nacionaliniame seminare šių metų rugsėjo mėnesį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-REP-18-2).


1. – Valstybės kontrolė (2017-03-03) Valstybės kontrolė: socialinio būsto visiems neužteks (https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=23127)

Lietuvos mokslo taryba