Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti (GABu)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.04.05 - 2018.09.29
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektą „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti (GABu)“.

Projektas parengtas atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) poreikius ir siekiat atsakyti į svarbiausius Valstybinio audito ataskaitoje apie būsto prieinamumą mažas pajamas gaunantiems gyventojams identifikuotus klausimus bei reikšmingai pagerinti valstybės pagalbos apsirūpinant būstu sistemą.

Pagrindinė identifikuotina problema yra tai, kad šiuo metu asmenų teisės į būstą užtikrinimas veikia nepakankamai efektyviai tiek asmenų teisės į būstą užtikrinimo, tiek viešųjų finansų valdymo prasme. Siekiant pagerinti situaciją, būtina atlikti mokslinius tyrimus ir, remiantis naujomis, iš vykdomų tyrimų gautomis žiniomis, aiškiai nustatyti kriterijus, pagal kuriuos identifikuojami gyventojai, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, pasiūlyti specifines pagalbos apsirūpinant būstu priemones, tobulinti šių priemonių stebėseną ir taikymą tam, kad kad valstybės pagalbą gautų tik tie asmenys, kuriems jos reikia ir nebūtų mažinama gyventojų motyvacija esant galimybės būstu apsirūpinti savarankiškai.

Projekto tikslas – pasiūlyti konkrečius kriterijus ir Lietuvos gyventojų, kuriems reikalinga pagalba apsirūpinant būstu, grupėms pritaikytas būsto prieinamumo didinimo priemones, sukurti jų taikymo metodiką ir modelį.

Projekto uždaviniai:

1. Išnagrinėti gyventojų aprūpinimo būstu srityje taikomas priemones, jų įgyvendinimo mechanizmus ir užsienio šalių praktiką.
2. Išanalizuoti Lietuvos gyventojų galimybes apsirūpinti būstu ir identifikuoti gyventojų grupes, susiduriančias su apsirūpinimo būstu problemomis.
3. Įvertinti esamų ir galimų priemonių tikslingumą bei efektyvumą skirtingoms gyventojų grupėms.
4. Sukurti paramos apsirūpinimui būstu metodiką ir taikomąjį modelį.
5. Parengti rekomendacijas dėl būsto prieinamumo didinimo.

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-REP-18-2).

Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Eimantas Neniškis 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt