LEI priimtas į Europos mažųjų modulinių reaktorių pramonės aljansą

Gegužės 29-30 d. LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius dalyvavo Europos komisijos surengtame Europos Mažųjų modulinių reaktorių (MMR) pramonės aljanso Generalinės asamblėjos 1-ame posėdyje. Aljansą įsteigė Europos komisija bendradarbiaujant su SNETP ir asociacija „nucleareurope„. Aljansas susilaukė didžiulio susidomėjimo – Generalinės asamblėjos posėdyje tiesiogiai dalyvavo 240 atstovų, dar 140 buvo prisijungę nuotoliu. Aljanso tikslas – paspartinti pirmųjų mažųjų modulinių reaktorių (MMR) vystymą, demonstravimą ir diegimą Europoje iki 2030 m. dekados pradžios. Iki 2024 m. pabaigos aljansas parengs technologijų įgyvendinimo kelrodį, o iki 2025 m. I-o ketvirčio – strateginį veiksmų planą.

Į aljansą priimti 277 nariai, tarp jų ir Lietuvos energetikos institutas. Iš viso pasiūlyti 24 MMR projektai, apimantys 5 technologijas. Aljansas veiks vykdydamas projektus, skirtus konkretiems atrinktiems MMR. Iki š. m. birželio mėn. pabaigos projektų iniciatoriai pateiks detalius projektų aprašus. Aljanso Valdyba įvertins ir iki 2024 m. rugsėjo mėn. atrinks tinkamus projektus, kurių vykdymui bus sudarytos projektinės darbo grupės. Atrinktus projektus padės įgyvendinti aštuonios aljanso techninės darbo grupės. Siekiant užtikrinti efektyvų darbo grupių darbą ir vadybą, kiekvienam aljanso nariui rekomenduojama dalyvauti ne daugiau kaip 2-3 darbo grupėse. Keturios darbo grupės veiklą pradės š. m. birželio mėn., kitos grupės ne vėliau kaip š.m. spalio mėn. Lietuvos energetikos institutas pateikė pageidavimą įsitraukti į MMR technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTEPI), branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo technines darbo grupes.

Mažieji moduliniai reaktoriai (MMR) – branduoliniai reaktoriai, kurių galia svyruoja nuo 10 iki 300 MW. Jie pagrįsti esamomis technologijomis ir suprojektuoti taip, kad juos būtų galima gaminti gamyklose standartizuotomis modulinėmis formomis.