LEI vyko ICEREG projekto partnerių susitikimas ir mokymai

2024 m. birželio 18-19 d. dienomis vyko ICEREG projekto partnerių LGVMC (Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras) vedami HEC-RAS upių hidrodinaminio modeliavimo mokymai.

ICEREG (Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui) projekto tikslas – pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncepcinį modelį, ypač atsižvelgiant į klimato kaitą. Norint įvertinti ledo sangrūdų potvynių užliejamas teritorijas, reikia atlikti pasirinktų pilotinių upių hidrodinaminį modeliavimą. Šiam tikslui tiek Latvijos, tiek Lietuvos ekspertai pasirinko 1-D skaitmeninį modelį HEC-RAS. Latvijos ekspertai turi didelę patirtį modeliuojant Latvijos upių hidrodinaminį režimą. Mokymų metu ekspertai pasidalijo tiek teorinėmis įžvalgomis, tiek praktinėmis žiniomis, kaip naudoti šį modelį Šiaurės Lietuvos upėms. Per dviejų dienų mokymus LEI mokslininkai sužinojo kaip parengti pradinius duomenis modeliavimui, susipažino su programinės įrangos ypatumais bei atliko konkrečios upės hidrodinaminį modeliavimą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027“ programos lėšomis.
Daugiau informacijos: https://www.lei.lt/projektas/icereg/

Plačiau apie projektą: https://www.lei.lt/icereg/