Lietuvos atstovų ir ekspertų ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitetuose – trys LEI ekspertai

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2024 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtino Lietuvos atstovų ir ekspertų ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitetuose sąrašą. Šiuose komitetuose ekspertais yra ir trys Lietuvos energetikos instituto darbuotojai: dr. Algirdas Kaliatka (komitetas „Branduolių dalijimasis“), dr. Sigitas Rimkevičius (komitetas „Branduolių sintezė“) ir dr. Rolandas Urbonas (komitetas „Klimatas, energetika ir judumas“). Komitetuose formuojamos programos „Europos horizontas“ dvimetės darbo programos.

Horizon Europe banner