Lietuvos energetikos institutas prisijungė prie Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo

Lietuvos energetikos institutas (LEI), atstovaujamas direktoriaus dr. Sigito Rimkevičiaus, 2024 m. birželio 3 d. pasirašė susitarimą dėl prisijungimo prie Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo. Šiame konsorciume, kuris anksčiau buvo vadinamas CERN-LT konsorciumu, taip pat dalyvauja Vilniaus universitetas (VU), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU).

LEI prisijungimas buvo patvirtintas Konsorciumo Tarybos posėdyje, kuriame pritarta LEI mokslinės grupės „Neutroninės dinamikos tyrimų grupė“ (vadovas – dr. Gediminas Stankūnas) prisijungimui į Konsorciumą.