Madride vyko projekto LIFE22-CET-Low2HighDH įvadinis susitikimas

2023 m. spalio 25-26 d. Madride, Ispanijoje, vyko LIFE programos projekto „Žemo potencialo energijos išteklių integravimo į aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklus metodikų kūrimas“ (angl. Developing methodologies for the integration of low-grade energy sources into high-temperature district heating networks, LIFE22-CET-Low2HighDH)) įvadinis susitikimas. Susitikime dalyvavo LEI direktoriaus pavaduotojai dr. Rimantas Bakas ir dr. Rolandas Urbonas.

Susitikimo metu aptartos projekto veiklos, vyko projekto partnerių prisistatymai. LEI pajėgumus, kompetencijas ir numatytas veiklas projekte pristatė Rolandas Urbonas. LEI atsakingas už darbo paketo „Naudos gavėjai ir paramos apimties apibrėžimas“ (“Beneficiaries and support scope definition”) bei veiklos „Paramos apimties apibrėžimas“ (“Support scope definition”) koordinavimą.

Tyrinėtinos žemo potencialo AEI (atsinaujinančių energijos išteklių) panaudojimo technologijos apims saulės šilumos, žemo potencialo atliekinės šilumos iš pramonės bei verslo, žemos temperatūros geoterminius ir šilumos siurblius. Pastaroji technologija bus laikoma „įgalinančia technologija“, skirta panaudoti žemo potencialo šilumos išteklius ir panaudoti atliekinę šilumą. Veikimo metu, šilumos siurbliai gali naudoti iš AEI gaminamą elektros energiją, pavyzdžiui, iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos. Įgyvendinant projektą bus kuriamos ir platinamos informacinė medžiaga, kurią naudos kiti aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklai ar suinteresuotosios šalys. Aktyvus įsitraukimas, sklaida ir replikacijos etapas bus įgalintas sukūrus platų suinteresuotųjų šalių tinklą demo atvejų tyrimo 3 šalyse ir už jos ribų – 3 nacionalines suinteresuotųjų šalių bendruomenes, 30 vietinių ryšių grupių ir viso projekto ambasadorių bendruomenę.

Plačiau apie projektą: https://www.lei.lt/projektas/low2highdh-lt/