Žemo potencialo energijos išteklių integravimo į aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklus metodikų kūrimas (LIFE22-CET-Low2HighDH)

LIFE22-CET-Low2HighDH – tai 3-ų metų projektas, kuriuo remiama 30 aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklų Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje diegiant žemo potencialo arba atliekinės šilumos panaudojimo technologijas, skatinant šių energijos išteklių pranašumus ir jų panaudojimui parengiant investicijų planus, kad per 10 metų laikotarpį būtų pasiūlyti efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo kriterijai pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą. Tyrinėtinos žemo potencialo AEI (atsinaujinančių energijos išteklių) panaudojimo technologijos apims bent jau saulės šilumos, žemos temperatūros geoterminius ir šilumos siurblius. Pastaroji technologija bus laikoma „įgalinančia technologija“, skirta panaudoti žemo potencialo šilumos išteklius ir panaudoti atliekinę šilumą. Veikimo metu, šilumos siurbliai gali naudoti iš AEI gaminamą elektros energiją, pavyzdžiui, iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos. Įgyvendinant projektą bus kuriamos ir platinamos informacinė medžiaga, kurią naudos kiti aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklai ar suinteresuotosios šalys. Aktyvus įsitraukimas, sklaida ir replikacijos etapas bus įgalintas sukūrus platų suinteresuotųjų šalių tinklą demo atvejų tyrimo 3 šalyse ir už jos ribų – 3 nacionalines suinteresuotųjų šalių bendruomenes, 30 vietinių ryšių grupių ir viso projekto ambasadorių bendruomenę. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus investuojama 454 mln. eurų į tvarią energiją (šiluminės AEI technologijos + atliekinė šiluma), 1 TWh per metus iškastinio kuro pakeitimas ir 291 tūkst. tonų CO2 emisijų sumažinta.
 
Raktažodžiai: aukštesnės temperatūros centralizuotas šildymas, žemo potencialo atsinaujinančios energijos ištekliai, atliekinės šilumos technologijos, investicijų planai, energijos perėjimas, Lenkija, Slovakija, Lietuva, saulės šiluminė energija, vėjas, sekli geotermija, PV

Akronimas: LIFE22-CET-Low2HighDH

Projekto ID: 101120865

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 17-96.23.26.

Kvietimas: LIFE-2022-CET

Projekto LEI biudžetas: 217 584.50 EUR.

EK finansuojama dalis: 206 705.28 EUR

 

Koordinatorius: Creara Consultores SL (CREARA), Ispanija.

Partneriai:

  • EUROPROJECT OOD – EUROPROJECT EP, Bulgarija;
  • KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA – KAPE, Lenkija;
  • AQUILA CAPITAL GROWTH INVESTMENTVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, Vokietija;
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA – UNIGE, Italija;
  • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS – LEI, Lietuva;
  • SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE – STUBA, Slovenija;
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE – UNIPARTH, Italija.

 
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Rimantas Bakas 443-AK +37037401930 Rimantas.Bakas@lei.lt
Linas Martišauskas 316-AK +37037401938 Linas.Martisauskas@lei.lt