Mantas Povilaitis – vienas iš ETSON konkurso laureatų

2018 m. spalio 15-18 d. Briuselyje įvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) konferencija, skirta techninių ir mokslinių saugos organizacijų iššūkiams aptarti (angl. „International Conference on the Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations (TSOs)”).

Atskira konferencijos sesija buvo skirta Europos techninių saugos organizacijų tinklo (ETSON) veiklų pristatymams. Jas pristatė prezidentas Benoît De Boeck. Sesijos metu buvo pristatyti Europos techninių saugos organizacijų tinklo (ETSON) jaunimo konkurso (ETSON Award) dalyvių pranešimai. Vieno iš pranešimų bendraautoriu buvo LEI atstovas Dr. Mantas Povilaitis. Malonu pažymėti, kad M. Povilaitis tapo vienu iš ETSON konkurso laureatu.

Atskirais ETSON atstovų pranešimais pristatytos ETSON Reaktorių saugos techninės tarybos ir jos grupių, ETSON mokslinių tyrimų grupės veiklos (habil. dr. Eugenijus Ušpuras yra vienas iš pastarojo pristatymo bendraautorių). Taip pat buvo pristatyti ETSON bendradarbiavimo su TATENA klausimai, pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp ETSON ir EK Jungtinio tyrimų centro (JRC).
 

Mantas Povilaitis ETSON Youth Award diploma