Išradimo „Gama aliuminio oksido sintezė panaudojant plazmoje aktyvuoto aliuminio ir vandens reakcijas“ patentavimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018-07-05 - 2020-05-07
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Finansuojama pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“, kuri yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto pavadinimas: Išradimo „Gama aliuminio oksido sintezė panaudojant plazmoje aktyvyuoto aliuminio ir vandens reakcijas” patentavimas.
Projekto vykdytojai: Lietuvos energetikos institutas.
Projekto tikslas: Užtikrinti pareiškėjo patentuojamo išradimo tarptautinę intelektinės nuosavybės apsaugą.
Bendra projekto vertė: 3857,50 Eur
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams – 964,38 Eur

Santrauka:
Šis projektas yra skirtas finansuoti išradimo patentavimo išlaidas. Patentu „Gama aliuminio oksido sintezė panaudojant plazmoje aktyvuoto aliuminio ir vandens reakcijas“ siekiama apsaugoti išradimo intelektinę nuosavybę tarptautiniu mastu, taip išsaugant šio išradimo komercinį potencialą. Patentuojamas išradimas apibrėžia naują tiesioginį gama fazės aliuminio oksido gavybos būdą. Gama aliuminio oksidas naudojamas heterogeninės katalizės reakcijose, membranose, dujų emisijos valyme, chemijos ar naftos pramonėje todėl itin svarbu išvengti priemaišų slopinančių katalizatoriaus veikimą. Taikant šį išradimą gaunamas nanokristalinis gama aliuminio oksidas pasižymi aukštu grynumu ir dideliu savituoju paviršiaus plotu, todėl yra labai tinkamas būti naudojamas kaip katalitiškai aktyvių medžiagų padėklas.

Projektas įgyvendinamas
nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2020 m. gegužės 7 d.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt