Darius Milčius

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
vadovas (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
304-LK
Telefonas:
+37037401909
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2024

Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Mezulis A,, Lesnicenoks P., Knoks A., Richter Ch., Milčius D. [LEI], Meirbekova R., Gunnarsson G., Kleperis J.. Hydrogen from industrial aluminium scraps: Hydrolysis under various conditions, modelling of pH behaviour and analysis of reaction by-product In: International Journal of Hydrogen Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 50, Part. B, p. 431-446. ISSN 0360-3199.

2023

Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Grigonis K., Milčius D. [LEI]. Development of Antibacterial Cotton Textiles by Deposition of Fe2O3 Nanoparticles Using Low-Temperature Plasma Sputtering In: Nanomaterials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 24, 3106, p. 1-12. ISSN 2079-4991.
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Gatautis R. [LEI], Vonžudaitė O. [LEI], Bakas R. [LEI], Milčius D. [LEI], Venčaitis R., Pupeikis D.. A Digital Twin Approach to City Block Renovation Using RES Technologies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 12, 9307, p. 1-27. ISSN 2071-1050.

2022

Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. Antimicrobial Properties of CuO Particles Deposited on a Medical Mask In: Materials . Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 22, 7896, p. 1-14. ISSN 1996-1944.
Sereika R., Žaltauskas R., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Liu F., Ding Y., Milčius D. [LEI]. On the structure of SbTeI In: Journal of Applied Physics. Melvilla: AIP Publishing, 2022, Vol. 132, Iss. 1, 015106, p. 1-7. ISSN 0021-8979 , eISSN 1089-7550.

2020

Varnagiris Š. [LEI], Vilimaitė S., Mikelionytė I., Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Combination of Simultaneous Plasma Treatment with Mg Nanoparticles Deposition Technique for better Mung Bean Seeds Germination In: Processes. Basel: MDPI, 2020, Vol. 8 (12), 1575, p. 1-5. ISSN 2227-9717.
Yousef S., Subadra S. P., Griškevičius P., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Superhydrophilic functionalized graphene/fiberglass/epoxy laminates with high mechanical, impact and thermal performance and treated by plasma In: Polymer Testing. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 90, 106701, p. 1-11. ISSN 0142-9418, eISSN 1973-2348.
Medvids A., Varnagiris Š. [LEI], Letko E., Milčius D. [LEI], Grase L., Gaidukovs S., Mychko A., Pludons A., Onufrijevs P., Mimura H.. Phase transformation from rutile to anatase with oxygen ion dose in the TiO2 layer formed on a Ti substrate In: Materials Science in Semiconductor Processing. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 106, 104776, p. 1-6. ISSN 1369-8001, eISSN 1873-4081.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugelavičius R., Pranevičius L. L. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Floating TiO2 photocatalyst for efficient inactivation of E. coli and decomposition of methylene blue solution In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 720, 137600, p. 1-10. ISSN 0048-9697.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Pranevičius L. [LEI], Milčius D. [LEI]. Production of Gamma Alumina Using Plasma-Treated Aluminum and Water Reaction Byproducts In: Materials. Basel: MDPI, 2020, vol. 13, Iss. 6, p. Article ID 1300. ISSN 1996-1944.

Pranešimas konferencijoje

2017

Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Attempt to regenerate MgO to Mg under hydrogen plasma conditions In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 192-198. ISSN 1822-7554.
Milčius D. [LEI], Diaz Ordaz J. R.. Ni-NaCl nanopowders production using magnetron sputtering In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 186-191. ISSN 1822-7554.
Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Possible reduction of aluminium hydroxide in hydrogen gas plasma In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 180-185. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Milčius D. [LEI], Sakalauskaitė S.. Photocatalytic properties of TiO2 deposited on non-expanded polystyrene beads In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 324-331. ISSN 1822-7554.

2016

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Power generation by proton exchange membrane fuel cell using plasma modified aluminum and water reaction In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 1-8. ISSN 1822-7554.

2015

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Reaction between plasma activated aluminum powder and water under various conditions In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 18-25. ISSN 1822-7554.
Girdzevičius D. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. In-situ low temperature plasma hydrogenation of pure Mg thin films In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 11-16. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Formation of SIO layer on the surface of expanded polystyrene foam In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 323-328. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdDaugiau

2

Main problem - is to understand physical phenomena of mechanical properties of W and to reduce the impurities in the main chamber: Mechanism of restructuring and surface relocatiDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

4

HYTRAIN yra Marie Curie mokslinių tyrimų ugdymo tinklas finansuojamas Europos Komisijos pagal FP6 Žmogiškųjų išteklių ir Mobilumo programą. Tinklą sudaro 18 pagrindinių Europos moksliDaugiau

5

Šiame pasiūlyme yra pateikiamas NENNET aukštos kokybės mokslinių tyrimų tinklo, apimančio medžiagų mokslo, nano technologijų ir savaime susiformuojančių medžiagų kompetencijų LietuvojDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Tai 12 mokslinių tyrimų grupių tinklas Šiaurės šalyse, įskaitant Baltijos šalis ir šiaurės vakarų Rusiją. Pagrindinis tikslas yra naujų medžiagų sintezė, charakterizavimas ir modelDaugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

2
COST actions logo

Efektyvios energijos saugojimo sistemos yra būtinos siekiant padidinti energetinį našumą, pagerinti ekonominį efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai mobiliuose ir stacionariuose įreDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Finansuojama pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“, kuri yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto pavadinimas: Išradimo "Gama aliuminioDaugiau

3

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

4

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

5

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau

6

Vandenilio energetikos vystymas - vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategDaugiau

7

Projekto tikslas - įvertinti visas planuojamo teikti infrastruktūrinio projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti iš jų optimalią ir ją visapusiškai pagrįsti, o gavus neigiamus rezultaDaugiau

8

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pakelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei paruošti naujus specialistus vandenilio energetikos technologijų srityje, siekiant kad Lietuvoje aDaugiau