Darius Milčius

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
vadovas (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
304-LK
Telefonas:
+37037401909
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2024

Sereika R., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Žaltauskas R., Milčius D. [LEI]. Synthesis and properties of quasi-one-dimensional BiSBr crystals via the Bridgman-Stockbarger technique In: Journal of Crystal Growth. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 643, 127816, p. 1-6. ISSN 0022-0248.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Knoks A., Mezulis A,, Kleperis J., Richter Ch., Meirbekova R., Gunnarsson G., Milčius D. [LEI]. Enhanced Hydrogen Generation through Low-Temperature Plasma Treatment of Waste Aluminum for Hydrolysis Reaction In: Materials. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17, Iss. 11, 2637, p. 1-16. ISSN 1996-1944.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Buidovas P. [LEI], Milčius D. [LEI], Varnagiris Š. [LEI]. Application of TiH2 dehydrogenation for vapour layer formation under boiling crisis conditions In: Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 247, 122935, p. 1-17. ISSN 1359-4311.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Mezulis A,, Lesnicenoks P., Knoks A., Richter Ch., Milčius D. [LEI], Meirbekova R., Gunnarsson G., Kleperis J.. Hydrogen from industrial aluminium scraps: Hydrolysis under various conditions, modelling of pH behaviour and analysis of reaction by-product In: International Journal of Hydrogen Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 50, Part. B, p. 431-446. ISSN 0360-3199.

2023

Mezulis A,, Richter Ch., Lesnicenoks P., Knoks A., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI], Kleperis J.. Studies on Water–Aluminum Scrap Reaction Kinetics in Two Steps and the Efficiency of Green Hydrogen Production In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 14, 5554, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Grigonis K., Milčius D. [LEI]. Development of Antibacterial Cotton Textiles by Deposition of Fe2O3 Nanoparticles Using Low-Temperature Plasma Sputtering In: Nanomaterials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 24, 3106, p. 1-12. ISSN 2079-4991.
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Gatautis R. [LEI], Vonžudaitė O. [LEI], Bakas R. [LEI], Milčius D. [LEI], Venčaitis R., Pupeikis D.. A Digital Twin Approach to City Block Renovation Using RES Technologies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 12, 9307, p. 1-27. ISSN 2071-1050.

2022

Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. Antimicrobial Properties of CuO Particles Deposited on a Medical Mask In: Materials . Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 22, 7896, p. 1-14. ISSN 1996-1944.
Sereika R., Žaltauskas R., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Liu F., Ding Y., Milčius D. [LEI]. On the structure of SbTeI In: Journal of Applied Physics. Melvilla: AIP Publishing, 2022, Vol. 132, Iss. 1, 015106, p. 1-7. ISSN 0021-8979 , eISSN 1089-7550.

2020

Varnagiris Š. [LEI], Vilimaitė S., Mikelionytė I., Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Combination of Simultaneous Plasma Treatment with Mg Nanoparticles Deposition Technique for better Mung Bean Seeds Germination In: Processes. Basel: MDPI, 2020, Vol. 8 (12), 1575, p. 1-5. ISSN 2227-9717.

Pranešimas konferencijoje

2017

Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Attempt to regenerate MgO to Mg under hydrogen plasma conditions In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 192-198. ISSN 1822-7554.
Milčius D. [LEI], Diaz Ordaz J. R.. Ni-NaCl nanopowders production using magnetron sputtering In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 186-191. ISSN 1822-7554.
Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Possible reduction of aluminium hydroxide in hydrogen gas plasma In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 180-185. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Milčius D. [LEI], Sakalauskaitė S.. Photocatalytic properties of TiO2 deposited on non-expanded polystyrene beads In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 324-331. ISSN 1822-7554.

2016

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Power generation by proton exchange membrane fuel cell using plasma modified aluminum and water reaction In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 1-8. ISSN 1822-7554.

2015

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Reaction between plasma activated aluminum powder and water under various conditions In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 18-25. ISSN 1822-7554.
Girdzevičius D. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. In-situ low temperature plasma hydrogenation of pure Mg thin films In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 11-16. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Formation of SIO layer on the surface of expanded polystyrene foam In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 323-328. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdDaugiau

2

Main problem - is to understand physical phenomena of mechanical properties of W and to reduce the impurities in the main chamber: Mechanism of restructuring and surface relocatiDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

4

HYTRAIN yra Marie Curie mokslinių tyrimų ugdymo tinklas finansuojamas Europos Komisijos pagal FP6 Žmogiškųjų išteklių ir Mobilumo programą. Tinklą sudaro 18 pagrindinių Europos moksliDaugiau

5

Šiame pasiūlyme yra pateikiamas NENNET aukštos kokybės mokslinių tyrimų tinklo, apimančio medžiagų mokslo, nano technologijų ir savaime susiformuojančių medžiagų kompetencijų LietuvojDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Tai 12 mokslinių tyrimų grupių tinklas Šiaurės šalyse, įskaitant Baltijos šalis ir šiaurės vakarų Rusiją. Pagrindinis tikslas yra naujų medžiagų sintezė, charakterizavimas ir modelDaugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

Europos klimato iniciatyva (EUKI)

1
EUKI logo

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą skatinant atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip vėjo ir saulės energija, integraciją su vanDaugiau

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

2
COST actions logo

Efektyvios energijos saugojimo sistemos yra būtinos siekiant padidinti energetinį našumą, pagerinti ekonominį efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai mobiliuose ir stacionariuose įreDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Finansuojama pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“, kuri yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto pavadinimas: Išradimo "Gama aliuminioDaugiau

3

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

4

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

5

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau

6

Vandenilio energetikos vystymas - vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategDaugiau

7

Projekto tikslas - įvertinti visas planuojamo teikti infrastruktūrinio projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti iš jų optimalią ir ją visapusiškai pagrįsti, o gavus neigiamus rezultaDaugiau

8

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pakelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei paruošti naujus specialistus vandenilio energetikos technologijų srityje, siekiant kad Lietuvoje aDaugiau