Vandens garavimo ir kondensacijos procesų tyrimas Molekulinės Dinamikos metodu

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.10.01 - 2019.04.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Vandens garavimo ir kondensacijos procesų tyrimas Molekulinės Dinamikos metodu“ 09.3.3-LMT-K-712-10-0041 finansuojamą Europos sąjungos fondų lėšomis. Projektas vykdomas pagal investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

Šios veiklos pagrindinis tikslas yra MD metodo pagalba atlikti tyrimus skaitiškai modeliuojant vandens garavimą/kondensaciją į vakuumą ir žemo slėgio aplinkas. Darbo metu bus mėginama nustatyti garavimo ir kondensacijos dėsningumus, t.y. įvertinti vandens molekulių perėjimo iš vienos fazės į kitą mechanizmus bei nustatyti šių molekulių energijos skirstinius. Pradžioje studentas sudarys matematinius vandens molekulių judėjimo ir sąveikos modelius. Juos pritaikys molekulinės dinamikos programinėje įrangoje, kurios pagalba bus atliekami kompiuteriniai skaičiavimai skaitiškai modeliuojant vandens garavimą/kondensaciją.

Projekto tikslas: Ugdyti studento gebėjimus, skatinti pasirengimą tobulinant mokslinę kvalifikaciją Molekulinės Dinamikos skaitinio modeliavimo srityje ir įtraukti studentą į pasaulinio lygio tyrimus.

LEI degimo procesų laboratorija vykdydama šį projektą suteikia galimybę studentui įgyti patirties vykdant vandens savybių skaitinius tyrimus, kai kiekvienos vandens molekulės dinamika skaičiuojama diskretinių elementų metodu. Taip pat, vykdant projektą studentas įgis patirties, įgaus daigiau atsakomybės bei išmoks savarankiškai planuoti darbus už kuriuos bus atsakingas.

Projekto vadovas: Dr. Algis Džiugys

Projekto dalyvis: stud. Gediminas Skarbalius

Projekto trukmė: 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Algis Džiugys 118-AK +37037401874 Algis.Dziugys@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Gediminas Skarbalius 211-LK +37037401993 Gediminas.Skarbalius@lei.lt