Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekte numatomas dalyvavimas 14-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems su žodiniu pranešimu. Numatoma, kad dalyvavimas konferencijoje turės teigiamos įtakos tiek konferencijos dalyvio atliekamiems tyrimams, tiek mokslinės ir praktinės kompetencijos ugdymui bei ryšių su panašių interesų mokslininkais mezgimui.

Projekto dalyvis: Dr. Vidas Lekavičius

Projekto laikotarpis: 2019 05 13 – 2019 10 07

Projekto vertė: 2 215,78 EUR

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt