Vidas Lekavičius

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
311-AK
Telefonas:
+37037401986

Publikacijos

Studija

2021

Almad I., Debrah S.K., Eid N., Fisher M.N., Galinis A. [LEI], González Cáceres, P., Güngör G., Hoang T. Dung, Hughes A., Imtiaz M., Jamal N., Konpielko L., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Kovachev M., Krstanovič L., Lekavičius V. [LEI], Monti S., Muradyan R., Nagel Araya B., Neniškis E. [LEI], Nguyen A. Tuan, Norvaiša E. [LEI], Nyasapoh M. A., Petrosyan A., Plich M., Saleemullah M., Sargsyan V., Sari R., Turton H., Vincze P., Zeljko M.. The Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies In: IAEA-TECDOC-1984. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021, p. 1-122. ISBN 978-92-0-135621-5.

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

2017

Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvere I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., Kargytė V., Jazepčikas D., Serva E., Markelytė A.. Lithuanian Bioeconomy Development Feasibility Study Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 179. ISBN 9786094491269.
Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvere I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., Kargytė V., Jazepčikas D., Serva E., Markelytė A.. Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija (elektroninis išteklius) Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 178. ISBN 978-609-449-125-2.

Straipsnis

2024

Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Comprehensive analysis of energy security indicators and measurement of their integrity In: Technological Forecasting and Social CHange. New York: Elsevier, 2024, Vol. 200, 123167, p. 1-13. ISSN 0040-1625.

2023

Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Balsiūnaitė R. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI], Vasauskaitė J.. Socioeconomic impacts of sustainability practices in the production and use of carrier bags In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 15, 12060, p. 1-22. ISSN 2071-1050.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI]. Socioeconomic Impacts of Food Waste Reduction in the European Union In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 13, 10151, p. 1-15. ISSN 2071-1050.
Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I.. Review and assessment of import diversification methods and measures in the primary economic sector In: Acta Montanistica Slovaca. Kosice: Technical University of Kosice, 2023, Vol. 28, Iss. 1, p. 83-97. ISSN 1335-1788.
Yousef S., Lekavičius V. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Techno-Economic Analysis of Thermochemical Conversion of Waste Masks Generated in the EU during COVID-19 Pandemic into Energy Products In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 9, 3948, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Answer to the letter – Measuring energy poverty and energy vulnerability In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 92, 104463, p. 1-1. ISSN 2210-6707, eISSN 2210-6715.
Štreimikienė D. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I., Lekavičius V. [LEI]. Energy Diversification and Security in the EU: Comparative Assessment in Different EU Regions In: Economies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 3, 83, p. 1-18. ISSN 2227-7099.

2022

Pažėraitė A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Gatautis R. [LEI]. District heating system as the infrastructure for competition among producers in the heat market In: Renewable and Sustainable Energy Reviews . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 169, 112888, p. 1-12. ISSN 1364-0321.
Gardumi F., Keppo I., Howells M., Pye S., Avgerinopoulos G., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Fahl U., Korkmaz P., Schmid D., Montenegro Cunha R., Syri S., Hast A., Mörtberg U., Balyk O., Karlsson K., Pang X., Mozgeris G., Trubins R., Jakšic D., Turalija I.M., Mikulic M.. Carrying out a multi-model integrated assessment of European energy transition pathways: Challenges and benefits In: Energy . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 258, 124329, p. 1-13. ISSN 0360-5442.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Lekavičius V. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. How to support sustainable energy consumption in households? In: Acta Montanistica Slovaca . Kosice: BERG FAC TECHNICAL UNIV KOSICE, 2022, Vol. 27, No. 2, p. 479-490. ISSN 1335-1788.

Pranešimas konferencijoje

2023

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Venckūnaitė U., Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Life Cycle Assessment of Different Types of Solar Photovoltaic Panels: the Case of Lithuania In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 539-539. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Balsiūnaitė R. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Rimkūnaitė K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Import Diversification in EU Countries: the Case of Energy and Energy Generation Equipment In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 370-370. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Rimkūnaitė K. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Evaluating Import Diversification and Economic Vulnerability in the Context of Global Trade Uncertainties: A Comprehensive Analysis of Lithuania In: 44th EBES Conference -Program and Abstract Book. Istanbul: EBES, 2023, p. 79-79. ISBN 978-605-71739-4-2.

2021

Pažėraitė A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Competition in the Heat Market: Districh Heating System as the infrastructure for competention Among Producers In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 434-434. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI], Bobinaitė V. [LEI]. Socioeconomic impacts of cleaner production practices in chemical industry In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 395-395. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI]. Modelling Macroeconomic Impacts of Production Practice Change in the Plastics Sector In: 36th EBES Conference - Program and Abstract Book. Istambul: EBES, 2021, p. 45-45. ISBN 978-605-80042-6-9.
Galinis A. [LEI], Boguzas V., Česnavičius M. [LEI], Feiza V., Feizienė D., Kochiieru M., Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Skinulienė L., Tilvikienė V.. Agriculture in the Context of Economy Decarbonization Modelling In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 446-446. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).

2020

Kliaugaitė D., Lekavičius V. [LEI]. Evaluating social impacts of energy development scenarios: a mixed approach In: Social LCA: impacts, interests, interactions: pre-proceedings of the 7th social life cycle assessment conference, S-LCA 2020, June 15-17, Sweden. Montpellier: Cirad, 2020, p. 175-177. ISSN 2426-9654.

2018

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Solving reserve location problem in modelling of energy system development In: 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-28. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Alėbaitė I. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje tendencijos In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2018, Nr. 1 (73), p. 12-17. ISSN 1392-4346.
Miškinis V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Dr. Arvydui Galiniui – 60 In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 3, p. 1-4. ISSN 0235-7208.

2017

Lekavičius V. [LEI]. Energetikos poveikis šalies ekonomikai: tendencingi stereotipai ir mokslinis požiūris In: technologijos.lt (el. portalas) 2017-01-02 (internetinė prieiga: http://www.technologijos.lt/s/skaitytoju_pasaulis/konkursai/S-59071/straipsnis/Energetikos-poveikis-salies-ekonomikai-tendencingi-stereotipai-ir-mokslinis-poziuris). 2017,.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

2
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

3
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

3

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis „Tyrėjų nakties“ tikslas - priartinti mokslo darbuotojus prie plačiosios visuomenės, siekiant sustiprinti mokslininkų viešąjį pripažinimą, pagrindDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

LIFE programa

1

Santrauka: LIFE IP EnerLIT savo veiklą pradėjo 2021 m. pabaigoje, vedinas tikslo padėti Lietuvai eiti link 2050 m. numatyto klimato neutralumo. Visų pirma, integruojant energijos varDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

2

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminių tyrimų projektą „Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema“. Projektu siekiaDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

„Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui“ Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0017 Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą finansuojamą vadovauDaugiau

3
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419, finansuojamą iš EuropoDaugiau

5
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau

6
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje "Evolving Energy Realities" Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos sDaugiau