Susijungimų ir įsigijimų sandorių įtaka energetikos sektoriaus ir jame veikiančių įmonių darnumui

ES energijos rinkos liberalizavimas stipriai paveikė sektoriaus pramoninę organizaciją. Energetikos sektoriuje veikiančios įmonės (E.ON. Powergen, RWE, National Power, Innogy, EDF, Edison, EnBW, EdP, Suez, Endesa, Enel, Vattenfall ir kt.) įgyvendino naujas plėtros strategijas ir aktyviai vykdė susijungimų ir įsigijimų sandorius tam, kad gautų sinerginės, finansinės ir ekonominės naudos. Pagrindinis susijungimų ir įsigijimų sandorių motyvas yra vertės kūrimas. Susijungimų ir įsigijimų sandoriai turi didelę įtaką energetikos sektoriaus darnumui, nes jie susiję su aplinkosauginiais, socialiniais, ekonominiais ir valdymo (ASEV) poveikiais ne tik tiesiogiai į sandorį įtrauktoms šalims, jų akcininkams, darbuotojams, tiekėjams, bet ir visai visuomenei. Bendrovės gali ir turi siekti integruoti ASEV darnumo aspektus susijungimų ir įsigijimų sandorių metu, pradedant atliekant pradinį deramą patikrinimą baigiant sandorio įgyvendinimu. Kai energetikos sektoriaus įmonės vykdo susijungimų ir įsigijimų sandorių veiklą, dalyvaujančioms įmonėms atsiras nemažos galimybės ir rizikos energetikos sektoriaus tvarumo užtikrinimo srityje: galimybės sukurti ambicingesnes ir atsparesnes tvarumo strategijas, tai[ pat rizika, kad darnumo tikslai bus tik dalinai pasiekti dėl didžiulio įmonių akcininkų spaudimo kurti trumpalaikę vertę.

Projekto tikslas: Sukurti metodiką, leidžiančią įvertinti susijungimų ir įsigijimų sandorių ryšį su darnaus vystymosi principais ES energetikos sektoriuje, bei pakelti mokslinę kvalifikaciją.

Rezultatai:

  1. Susisteminus empirines studijas suformuota ir parengta metodika, leidžianti įvertinti susijungimų ir įsigijimų sandorių ryšį su darnaus vystymosi principais ES energetikos sektoriuje.
  2. Patikrinta ir pritaikyta sukurta metodika, leidžianti įvertinti susijungimų ir įsigijimų sandorių ryšį su darnaus vystymosi principais ES energetikos sektoriuje.

Projekto rezultatai bus skelbiami 4 CA WoS publikacijose su citavimo indeksu ir pristatomi 2 tarptautinėse konferencijose bei bus vykstama į 2 užsienio stažuotes. Mokslinio tyrimo pasiektus rezultatus bus galima plačiai pritaikyti tarptautiniu mastu energetikos sektoriaus uždaviniams spręsti.

Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0001
Sutarties įsigaliojimo data: 2020-09-01

Skirtas finansavimas: 84 957,74 EUR

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Karolis Andriuškevičius