Karolis Andriuškevičius

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2024

Buivydas E. [LEI], Navickas K., Venslauskas K. [LEI]. A Life Cycle Assessment of Methane Slip in Biogas Upgrading Based on Permeable Membrane Technology with Variable Methane Concentration in Raw Biogas In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 8, 3323, p. 1-18. ISSN 2071-1050.

2022

Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Energy M&A Market in the Baltic States Analyzed through the Lens of Sustainable Development In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 21, 7907, p. 1-21. ISSN 1996-1073.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability Framework for Assessment of Mergers and Acquisitions in Energy Sector In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 13, 4557, p. 1-20. ISSN 1996-1073.
Buivydas E. [LEI], Navickas K., Venslauskas K. [LEI], Žalys B. [LEI], Župerka V., Rubežius M.. Biogas Production Enhancement through Chicken Manure Co-Digestion with Pig Fat In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 9, 4652, p. 1-17. ISSN 2076-3417.

2021

Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Developments and Trends of Mergers and Acquisitions in the Energy Industry In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 2158, p. 1-14. ISSN 1996-1073.

Pranešimas konferencijoje

2021

Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability framework for assessment of mergers and acquisitions in enegy sector In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 510-510. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Andriuškevičius K. [LEI]. Developments and trends of mergers and acquisitions in the energy industry In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 365-378. ISSN 1822-7554.

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

ES energijos rinkos liberalizavimas stipriai paveikė sektoriaus pramoninę organizaciją. Energetikos sektoriuje veikiančios įmonės (E.ON. Powergen, RWE, National Power, Innogy, EDF, EdDaugiau