Aliuminis žiedinėje ekonomikoje – aliuminio atliekų konvertavimas į aliuminio oksidą generuojant žaliąjį vandenilį (AliCE-Why)

Projektu siekiama sukurti technologinius sprendimus aliuminio atliekų panaudojimui elektros gamybai, panaudojant vandenilį, išgautą po (atliekų) aliuminio ir vandens reakcijos. Šalutinis reakcijos produktas gali būti perdirbtas atgal į Al, naudojant anglies dioksido neišskiriančią elektrolizę. Be to, šalutinis produktas gali būti naudojamas kaip pirmtakas kitoms vertingoms medžiagoms gaminti.

Apie projektą:

Dabartiniu metu atliekų tvarkymas ir energijos gamyba yra pripažįstami kaip esminės sritys pasaulio tvarumui užtikrinti. Aliuminis (Al) yra labai svarbi strateginė medžiaga Europoje, turinti daugybę pritaikymo sričių. Deja, tai sukelia didžiulį Al atliekų susidarymą. Nepaisant to, jog didžioji dalis Al atliekų yra perdirbama, vis dar išlieka problema su nepanaudotomis Al atliekom, kurios teršia aplinką. Todėl šio projekto metu bus inicijuotos mokslinės ir inžinerinės veiklos, atskleisiančios inovatyvius Al atliekų panaudojimo būdus elektros gamybai iš vandenilio, gauto Al atliekų reakcijos su vandeniu metu. Gautas šalutinis reakcijos produktas gali būti toliau perdirbamas atgal į gryną Al, naudojant anglies dioksido neišskiriantį elektrolizės metodą. Be to, šalutinis produktas gali būti naudojamas kaip kitų vertingų medžiagų gamybos pirmtakas. Projekto metu, visi minėti procesai bus realizuoti kaip prototipas. Projektas apims: Al atliekų apdorojimą plazminiu būdu ir panaudojimą vandenilio gavybos tyrimuose (Lietuvos energetikos institutas); susidariusio vandenilio dujų grynumo analizę (Latvijos universitetas, Kieto kūno fizikos institutas); pagaminto reakcijos šalutinio produkto perdirbimą į gryną Al ir (arba) kitas naudingas medžiagas (Islandijos inovacijų centras); siūlomo proceso techno-ekonominio ir aplinkos poveikio Islandijai ir Baltijos šalims įvertinimas (Islandijos universitetas); prototipo parengimas (koordinuojama Latvijos partnerių). Projekto konsorciumą sudaro keturi partneriai, turintys aukščiau paminėtas užduotis, kurios užtikrins glaudų bendradarbiavimą ir sėkmingą projekto įgyvendinimą.

Projekto rezultatai konsorciume sukurs naujų žinių ir ryšių, kurie atvers naujas galimybes būsimiems projektams, o tiesioginiai rezultatai sukurs galimą sprendimą, kaip sumažinti atliekų kiekį ir padidinti švarios energijos gamybą.

 
Projekto nr.: EEA-RESEARCH-92
 
Projekto biudžetas: 800 000.00 €

 
Koordinatorius – Latvijos universiteto Kieto kūno fizikos institutas (Latvija)
Partneriai:
Islandijos universitetas (Islandija);
Islandijos inovacijos centras (Islandija);
Lietuvos energetikos institutas (Lietuva).

 
Raktažodžiai: atliekos-kaip-ištekliai, vandenilis, žiedinė ekonomika, aliuminio perdirbimas.

 
Iceland Liechtenstein Norway Grants logo   Ministry of Science logo   LMT logo in English

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Šarūnas Varnagiris 301-LK +37037401824 Sarunas.Varnagiris@lei.lt
Marius Urbonavičius 301-LK +37037401824 Marius.Urbonavicius@lei.lt