Autocisternos puspriekabės rėmo prototipo kūrimas iš LDX 2101 dvifazio nerūdijančiojo plieno

Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriu „Astra LT“ AB vykdė projektą: „Autocisternos puspriekabės rėmo prototipo kūrimas iš LDX 2101 dvifazio nerūdijančiojo plieno“.

AB „Astra LT“ siekia sukurti ir pateikti rinkai autocisterną – puspriekabę, skirtą gabenti maisto pramonės produktus, kuri būtų konkurencinga esančioms ES rinkoje. Puspriekabės rėmo gamybai būtų ištirta galimybė taikyti naujos kartos nerūdijantį plieną LDX 2101, kuris pasižymi dideliu stipriu ir atsparumu korozijai.

Nauji konstrukciniai sprendimai ir DUPLEX plieno savybės leistų sumažinti puspriekabės su cisterna svorį ir padidinant pervežamo produkto kiekį santykinai mažinant kuro sąnaudas. Tampa nereikalinga paviršių apsauga nuo korozijos. Kaip rodo gamybos kaštų analizė, visa tai galėtų kompensuoti didesnę plieno kainą. Konkurencingumui padidinti labai svarbūs ir estetikos aspektai. Eksploatacinio patikimumo užtikrinimui reikalinga atlikti rėmo konstrukcinių elementų skaitinio modeliavimo darbus bei suvirinimo jungčių eksperimentinį mechaninių savybių ir atsparumo nuovargiui tyrimus.

Projekto tikslas – pagaminti autocisternos puspriekabės rėmo prototipą naudojant naujos kartos DUPLEX plieną LDX 2101.

Uždaviniai:

  1. Eksperimentiškai ištirti LDX 2101 plieno tėjinio tipo suvirinimo jungčių mechanines savybes ir nustatyti atsparumo nuovargiui IIW FATx klasę bei nuovargio ribą.
  2. Naudojant eksperimentinių tyrimų duomenis skaitiniais metodais įvertinti autocisternos puspriekabės rėmo, pagaminto iš LDX 2101 plieno, konstrukcijos patikimumą.
  3. Pagaminti puspriekabės rėmo prototipą iš LDX 2101 plieno.

 

LEI veikla projekte

  • LDX 2101 plieno mechaninių savybių eksperimentiniai tyrimai bei plieno cheminės sudėties analizė;
  • Skaitiniai tyrimais nustatytas įtempių pasiskirstymas x-tipo bandinio suvirinimo siūlėje bei parinkti suvirinimo siūlės matmenys;
  • Optimalios suvirinimo technologijos parinkimui atlikti mažacikliai nuovargio tyrimai;
  • Parinktai suvirinimo technologijai atlikti x – tipo bandinio daugiacikliai nuovargio tyrimai, sudaryta S-N nuovargio kreivė bei nustatyta nuovargio riba;
  • Atsižvelgiant į eksperimentinius rezultatus skaitiniais metodais įvertintas projektuojamos autocisternos puspriekabės rėmo ilgaamžiškumas.

 

Kvietimas: Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui – TPP-04

Projekto ID: TPP-04-097

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje:
16/17-2035.21.21 ir 16/17/-2045.22.22

Projekto koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

Projekto partneriai: AB „Astra LT”

Skirtas finansavimas:
Projekto biudžetas 95247,64 Eur,
MITA finansuojama dalis 83349,10 Eur,
LEI gautas finansavimas 55585,85 Eur.

Projektas finansuojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonės (TPP) lėšomis.

 

ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Albertas Grybėnas

Projekto vykdytojai
 
Remigijus Janulionis 434-AK +37037401918 Remigijus.Janulionis@lei.lt
Vidas Makarevičius 135-LK +37037401907 Vidas.Makarevicius@lei.lt