Kompiuterinės-fizinės sistemos ir skaitmeniniai dvyniai energijai imlių pramonės šakų dekarbonizacijai (CA22151)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2023.10.20 - 2027.10.19
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projekto aprašas
Pramonės gamyboje suvartojama apie 30 proc. viso pasaulyje suvartojamo energijos kiekio, o didžiausią dalį apie 54 proc. visos pramonės suvartojamos energijos, sudaro energijai imlios pramonės šakos. Pastaroji energetikos krizė, kuri kilo dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, Vakarų sankcijų Maskvai ir Rusijos nutraukto dujų tiekimo dujotiekiais, sukėlė gamtinių dujų brangimą ir įžiebė grandininę reakciją, dėl kurios išaugo ir kitų energijos šaltinių kainos. Be to, labai svarbu stiprinti ES gebėjimą pasigaminti energiją ir iki 2050 m. pasiekti, kad išmetamųjų teršalų kiekis būtų lygus nuliui.

Pagrindinis CYPHER tikslas – skatinti Europos tyrėjų bendradarbiavimą su pramonės atstovais, kad būtų skatinamas kibernetinių fizinių sistemų (savaime atsinaujinančių skaitmeninių dvynių) naudojimas siekiant saugaus ir tvaraus atsinaujinančio sintetinio kuro (RSF, angl. renewable synthetic fuel), kaip pagrindinio būdo mažinti anglies dioksido išmetimą energijai imliose pramonės šakose. Pagrindinis CYPHER veiksmo uždavinys – sukurti Europos masto aukštos kompetencijos akademinių, mokslinių tyrimų ir pramonės partnerių tinklą, galintį spręsti „didįjį iššūkį”: dekarbonizuoti daug anglies dioksido išskiriančias pramonės šakas pasitelkiant skaitmeninimą. Įgyvendinus šį tikslą Europos mokslas ir technologijos išliks pasaulinio lygio lyderiais.

Projekto pradžia – 2023-10-20
Projekto pabaiga – 2027-10-19

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt
Rolandas Paulauskas 105-LK +37037401830 Rolandas.Paulauskas@lei.lt