Tarptautiniai projektai

COST

1

Projekto aprašas (anglų k.) Industrial production is responsible for roughly 30% of global energy use, with Energy Intensive Industries (EIIs) representing the largest share (54% of Daugiau

2

Projekto aprašas (anglų k.) Recent experiments with high-intensity lasers have shown record production of alpha particles by irradiating boron-hydrogen targets. This opens the way toDaugiau

3

TrANsMIT proposes a COST Action on the techno-economic analysis (TEA) of the overall, integrated CO2 Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) value chain. It aims to bring together acDaugiau

4

Hydropower (HP) played an essential role in Europe over decades, providing a unique combination of safe, low-cost, and clean electricity production. It is still one of the largest renDaugiau

5

Projekto aprašas (anglų k.) By 2030, the bio-based economy is expected to have grown significantly in Europe. One of the pillars of this bioeconomy is the concept of BIOREFINERY, theDaugiau

6

Many complex process-based models are available in Europe to project future climate impacts. Yet, the current climate impact research community is fragmented, modeling mostly individuDaugiau

7

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

8

Trumpas projekto aprašas (anglų. k.): The atmospheric boundary layer (ABL) is the layer closest to the Earth’s surface within which most human activities take place. The vertical pDaugiau

9
Baigtas
2019.04.05 - 2023.04.10

Conscious experience is central to our existence, and although important advances have been made in our scientific understanding of the phenomenon, radically different theories are stDaugiau

10

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave EnergDaugiau

11

Energy poverty (EP) - commonly understood as a household’s inability to secure socially- and materially-necessitated levels of energy services in the home - is prevalent across EuropeDaugiau

12

SMIRES yra Europos Bendrijos finansuojama COST programos veikla CA15113, skirta skatinti bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą ir žinių sintezę moksliškai tiriant bei valdant išdžiūstDaugiau

13
COST actions logo

COST programos veiklos „Europinis tinklas sekliosios geoterminės energijos naudojimui pastatuose ir infrastruktūrose“ (GABI) pagrindinis tikslas – sukurti Europoje mokslininkų ir inžiDaugiau

14
COST actions logo

Didėjant naujų kuro rūšių panaudojimui ir paskirstytai energijos gavybai iš atsinaujinančių šaltinių, vis svarbesni tampa reikalavimai energijos gamybai degimo būdu: Maksimalus kDaugiau

15
COST actions logo

Flowing matter lies at the crossroads between industrial processes, fundamental physics, engineering and Earth Sciences. Depending on the microscopic interactions, an assembly of moleDaugiau

16
COST actions logo

Projekto tikslas yra sutelkti Europos mokslinių tyrimų grupių, dirbančių su vėjo energetikos technologijomis, pastangas, randant kelius jas įdiegti, taikant tvirtas taikymo sąlygas miDaugiau

17
COST actions logo

Plazmos – skysčio sistemos gali sukurti labai nesubalansuotą aplinką. Plazmos – skysčio sąveika yra puiki galimybė kurti naujas chemijos ir su ja susijusias technologijas. Šio projektDaugiau

18
COST actions logo

Įvairių medžiagų burbuliukų ir lašelių sąveika yra labai reikšminga medžiagų praktiniame panaudojime, kadangi sutinkama daugelyje pramoninių procesų bei kasdieniniame gyvenime. PramonDaugiau

19
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

20
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop cleaner and more efficient combustion processes through the design and implementation of better defined and more accurate detailed chemiDaugiau

21
COST actions logo

Pagrindinis COST veiklos tikslas yra utilizuoti biomasę ir generuoti sintetines dujas, kurios būtų panaudojamos kaip efektyvus kuras. Veiklos metu buvo skatinamas mokslininkų bendradaDaugiau

22

2009-2014 m. COST veikla ES0901 subūrė dalyvius, atstovaujančius įvairias mokslo ir tyrimų institucijas iš 25 Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos Daugiau

23
COST actions logo

The main objective of the Action is to support the fundamental research on the statistical properties of particles transported by turbulent flows. Koordinatorius: Eindhoveno technoDaugiau

24
COST actions logo

COST veikla MP0701 apjungia polimerų, kuriuose užpildai yra nano dalelės, tyrimus ir praktinį taikymą. Polimerų nanokompozitai (PNCM) yra įvairių polimerinių matricų mišiniai su nanomDaugiau

25
COST actions logo

Ši veikla susijusi su metalų oksidų dangų sintezės procesais ir jų paviršiaus bei vidinės struktūros cheminių/fizikinių savybių tyrimais. COST veikloje buvo sudarytos 4 darbo grupės, Daugiau

26
COST actions logo

Efektyvios energijos saugojimo sistemos yra būtinos siekiant padidinti energetinį našumą, pagerinti ekonominį efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai mobiliuose ir stacionariuose įreDaugiau

27
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop an innovative 'integrated toolbox' of predictive methods/models and targeted invasive and non-invasive measurement techniques, improvingDaugiau

28
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop materials for improved wear resistance of artificial joints and novel low wearing designs. For this purpose, the biotribology of materiaDaugiau

29
COST actions logo

Pagrindinis veiklos tikslas suteikti naujų mokslinių žinių apie fizikinius, cheminius ir mechaninius procesus vykstančius detalių dėvėjimosi metu bei plėtoti tyrimus tribologijos sritDaugiau

30
COST actions logo

Projektu siekiama padidinti žinias apie gamybos procesų poveikį aplinkai, siekiant sukurti ir įgyvendinti aplinką tausojančius procesus, sumažinti poveikį aplinkai ir priimti žiniomisDaugiau

31
COST actions logo

Projekto metu buvo tiriamas plazmos polimerizacijos procesas, atsižvelgiant į norimas fizines ir chemines gautų plazmos polimerų savybes, ypatingą dėmesį skiriant plazmos polimerų senDaugiau

32
COST actions logo

The main objective of the COST Action 525 was to understand the role played by grain boundaries in controlling the manufacture, microstructure and properties of electronic ceramics. CDaugiau

33
COST actions logo

The main objective of the COST Action 523 was the development of nanostructured materials with new and unique structural and functional properties in European industries, combined witDaugiau