Plastiko atliekų konversija į metanolį naudojant vandens garų plazminį dujinimą ir pažangią katalitinę sintezę (E-Pla2Meth) [koordinuojamas LEI]

Projektu „E-Pla2Meth“ siekiama efektyviai perdirbti plastiko atliekas į žaliąjį metanolį, bus atliekami medžiagų termocheminių procesų ir procesų intensyvinimo moksliniai tyrimai.

Didėjant vartotojiškumui, daugėja plastiko atliekų, ir apskaičiuota, kad iki 2018 m. pasaulyje susidarė 6,3 mlrd. tonų šių atliekų. Plastiko atliekos kelia didelį susirūpinimą Šiaurės ir Baltijos šalyse, nes 70 proc. Baltijos jūroje randamų atliekų sudaro plastikas. Dėl šios priežasties dedama daug pastangų šiukšlių surinkimui iš vandens ir jų panaudojimui energijos atgavimui taikant deginimo technologijas. Tačiau didėjant deginimui skirtų plastiko atliekų kiekiui, išmetama daugiau CO2. Atsižvelgiant į Žaliojo kurso ir Šiaurės vizijos 2030 tikslus, šiame projekte bus pademonstruota dviejų intensyvių procesų koncepcija, skirta plastiko atliekoms paversti metanoliu, naudojant vandens garų plazmos dujinimą ir sorbcija pagerintą metanolio sintezę (plazminis dujinimas-SPM).

Projekto tikslas – efektyviai perdirbti plastiko atliekas į žaliąjį metanolį. Norint efektyviai paversti plastiko atliekas metanoliu, reikia daug žinių apie medžiagų mokslą, termocheminius procesus ir procesų intensyvinimą. Siekiant sukaupti šias žinias šalyse partnerėse, bus atliekamas išsamus eksperimentinis mokslinis darbas, apimantis plazminio
dujinimo proceso (pri)taikymą plastikui (LDPE/HDPE/mišinys) gauti sintetines dujas prie skirtingų dujinimo sąlygų (vandens garai, vandens garai/CO2) ir optimalių prametrų, leisiančių pasiekti didžiausią H2/CO santykį, nustatymą; bei katalizatoriaus ir sorbcinės medžiagos, skirtos sorbcija pagerintai metanolio sintezei (SPM), pasižyminčios dideliu CO2 hidrinimo aktyvumu, dideliu vandens adsorbcijos pajėgumu ir stabilumu per 20 daugkartinių sintezės ir regeneracijos ciklų, kurimą, kuris tinkamos neapdorotoms sintetinėms dujoms.

LEI veikla projekte

LEI mokslininkai atsakingi už projekto koordinavimą ir administravimą bei už 2 darbo paketo (WP2) įgyvendinimą ištiriant plastiko atliekų plazmos dujofikavimą skirtingomis sąlygomis ir nustatant optimalius parametrus, leidžiančius išgauti sintezės dujas su dideliu H2/CO santykiu metanolio sintezei.

 
Raktažodžiai:

Plastiko atliekos, plazminis dujinimas, sintetinės dujos, katalitinė sintezė, žaliasis metanolis

 

Akronimas: E-Pla2Meth

Projekto ID: 189738

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 13-102.24.26

Kvietimas: Open call: Research projects within the Joint Baltic-Nordic Energy Research Programme

Bendra projekto vertė: 2 712 295,00 NOK (LEI skirta dalis: 1 632 295 NOK).

 

Koordinatorius: Lietuvos Energetikos Institutas (LEI), Lietuva.

Partneriai:

 
Projektas finansuojamas jungtinės Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos mokslinių tyrimų programos pagal sutartį Nr. 189738

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rolandas Paulauskas 105-LK +37037401830 Rolandas.Paulauskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Mindaugas Aikas 06-LK +37037401867 Mindaugas.Aikas@lei.lt
Dovilė Gimžauskaitė 110-LK +37037401866 Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
Vilmantė Kudelytė 138-LK +37037401897 Vilmante.Kudelyte@lei.lt
Rolandas Uscila 112-LK +37037401901 Rolandas.Uscila@lei.lt
Kęstutis Zakarauskas 105-LK +37037401830 Kestutis.Zakarauskas@lei.lt