Efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros įgyvendinimo politikos instrumentų analizė ir priemonių identifikavimas Europos Sąjungos šalyse kandidatėse (EPA)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2003.02 - 2006.05
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projektas buvo skirtas įvairių energetikos ir ekonomikos raidos rodiklių bei energetikos politikos instrumentų Vidurio ir Rytų Europos šalyse ES šalyse kandidatėse lyginamajai analizei. Pagrindiniai moksliniai darbo tikslai:

1) politinės koncepcijos, skirtos energijos vartojimo efektyvumui didinti ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrai skatinti, analizės metodų vystymas ir įgyvendinimas,

2) perėjimo iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką sąlygų analizės strategijos sudarymas,

3) politinės koncepcijos energijos vartojimo efektyvumui didinti analizė ir įvertinimas bei atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo sėkmės tempų įvertinimas,

4) numatomos energetikos politikos koncepcijos energijos vartojimo efektyvumui didinti ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrai skatinti analizė,

5) informacinės konferencijos organizavimas, siekiant pakviesti ES šalių kandidačių vyriausybes ir supažindinti su sėkmingiausia energetikos politikos koncepcija energijos vartojimo efektyvumui didinti ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui plėtoti.

LEI veikla projekte

Lietuvos tyrėjų komanda buvo atsakinga už:

1) teisės aktų, nutarimų ir sprendimų (įstatymų, teisės aktų, direktyvų, organizacinių struktūrų), susijusių su energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimu ir atsinaujinančių energijos išteklių skatinimu 1990-2002 m. analizę,

2) geografinių ir klimato sąlygų, politinių, ekonominių, socialinių ir energetinių sąlygų Lietuvoje ir kitose Vidurio bei Rytų Europos šalyse, taip pat ir tyrimo metodų, kurie gali būti taikomi su energetika susijusiems sprendimams tirti, lyginamąją analizę,

3) su energetika susijusių sprendimų sėkmės patirties analizę,

4) sėkmingiausių koncepcijų ir politikos instrumentų identifikavimą, siekiant jas ateityje įgyvendinti kitose šalyse,

5) sukauptos patirties apibendrinimą galutinėje ataskaitoje, rezultatų pristatymą galutinėje konferencijoje, rezultatų paskelbimą moksliniuose žurnaluose.

Bendra projekto vertė: 1 465 000 EUR (LEI dalis: 150 000 EUR)

Koordinatorius: HOCHSCHULE ZITTAU/GOERLITZ – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Vokietija

Dalyviai:

  • „ENERGY CENTRE” ENERGY EFFICIENCY, ENVIRONMENT AND ENERGY INFORMATION AGENCY NON-PROFIT COMPANY, Vengrija
  • ESTONIAN ENERGY RESEARCH INSTITUTE AT TALLINN TECHNICAL UNIVERSITY, Estija
  • INERCON SP. Z.O.O., Lenkija
  • INSTITUTE OF PHYSICAL ENERGETICS LATVIAN ACADEMY OF SCIENCE, Latvija
  • KONEKO MARKETING LTD, Čekijos Respublika
  • LITHUANIAN ENERGY INSTITUTE, Lietuva
  • NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY AT BAS, Bulgarija
  • SLOVAK ENERGY AGENCY, Slovakija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt