Fotovoltinė energija visiems (PV 4 All)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.11.14 - 2024.09.30
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Vykdant projektą PV4All kuriami modeliai ir teikiamos konsultacinės paslaugos įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims, siekiant padėti įveikti iššūkius ir kliūtis, su kuriomis susiduriama diegiant mažos apimties fotovoltines sistemas Baltijos jūros regione.

Projekto santrauka:
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti modelius, kurie leistų plačiau naudoti fotovoltinę energiją ir, kaip alternatyvą, „žaliąją elektrą” šilumos siurbliams ir vietinėms šilumos tiekimo sistemoms. Ypatingas dėmesys bus skiriamas gyventojų grupėms, organizacijoms ir įmonėms, kurios dar neatrado šios vis pigesnės ir lengviau naudojamos energijos rūšies, iš dalies dėl to, kad ji ilgą laiką buvo brangesnė. Dėl formalių ir susijusių partnerių kompetencijos papildymo tikimasi parengti gerai pagrįstą būklės ataskaitą („Atlasą”), kurioje bus aprašytas šios atsinaujinančiosios energijos formos paplitimas, stipriosios pusės ir likusios kliūtys, taip pat bendresnio pobūdžio rekomendacijos dėl veiksmų. Be ekonominės plėtros agentūrų, konsultavimo paslaugų teikėjų ir tarpvalstybinės vietos valdžios institucijų asociacijos, tarp partnerių tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja mokslinių tyrimų institutas ir keli energijos tiekėjai. Antrajame etape, dalyvaujant įvairiems dalyviams, bus parengti pagrindiniai modeliai su strateginiais tikslais; bus parengtas „priemonių rinkinys”, orientuotas į regioną. Trečiajame etape bus kuriamos naujos bendradarbiavimo formos, konsultavimo paslaugos ir konkretūs verslo modeliai, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu, išsamiai nagrinėjami investiciniai projektai ir prireikus jau bus įgyvendinami tolesni individualūs pavyzdiniai investiciniai projektai. Viso proceso metu bus vykdomi vidinis vertinimas ir tarptautinio patirties perdavimo veikla.

Raktažodžiai:

 
Akronimas: PV 4 All

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 12-89.22.24

Kvietimas / finansavimo priemonė: Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 programa, prioritetas „3 Climate-neutral societies“, uždavinys „3.2 Energy transition“

Projekto biudžetas: 0.47 mln. EUR, LEI dalis – 44 660 EUR

Koordinatorius: Lawaetz-Foundation, Vokietija

Partneriai:

 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg Baltic Sea Region 2021-2027“ programos lėšomis.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rimantas Bakas 443-AK +37037401930 Rimantas.Bakas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Inga Briliūtė 207/1-LK +37037401971 Inga.Briliute@lei.lt