Eugenija Farida Dzenajavičienė

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
207-LK
Telefonas:
+37037401935

Publikacijos

Straipsnis

2023

Jonynas R., Puida E., Karazinas A., Mačiulis V., Pedišius N. [LEI], Bakas R. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Saulės elektra šilumos gamybai In: Šiluminė Technika. Vilnius: Lietuvos Šilumos Tiekėjų Asociacija (LŠTA), Lietuvos Termoinžinerijos Asociacija (LTERA), 2023, Nr. 3 (89), p. 17-23. ISSN 1392-4346.

2022

Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.
Byčenkienė S., Pashneva D., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Touqeer G., Andriejauskienė J., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sikard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region In: Environmental research. San Diego: Elsevier, 2022, Vol. 207, 112218, p. 1-10. ISSN 0013-9351, eISSN 1096-0953.

2021

Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius J. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Analysis of Wood Chip Characteristics for Energy Production in Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 3931, p. 1-13. ISSN 1996-1073.

2017

2016

Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2022

Pashneva D., Byčenkienė S., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Andriejauskienė J., Ulevičius V., Jasinevičienė D., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sicard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. The role of tree foliage on black carbon deposition an urban background in Vilnius In: Open readings 2022 : 65th international conference for students of physics and natural sciences, March 15-18, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book.. Vilnius: Vilnius university, 2022, p. 188-188. ISBN 978-609-07-0722-7.

2021

Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius J. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Analysis of characteristics of solid biomass fuel used for energy production In: Book of Abstracts 12th International Conference on Biosystems Engineering May 5-7, 2021. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2021, p. 42-42. ISBN 978-9949-698-91-2.

2017

Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Effectiveness of Residential Buildings Renovation on the Example of Kaunas City In: “Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-8..

2016

Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančių išteklių vartojimo didinimo priemonių vertinimas šilumos gamyboje In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 173-182. ISSN 2335-2485.
Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pastatuose veiksmingumo vertinimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 164-172. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2021

Tilvikienė V., Cesevičienė J., Feizienė D., Lisauskas A. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Netradicinis žemės ūkio biomasės panaudojimas In: MANO ŪKIS . Kaunas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2021, Nr. 2, p. 34-37..
Pedišius N. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Bakas R. [LEI], Jonynas R., Martinkus P.. Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas In: Šiluminė technika . Vilnius: LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA (LŠTA), LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA (LTERA), 2021, Nr. 3 (83), p. 13-18. ISSN 1392-4346.

2018

Škėma R. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Energetinio efektyvumo tikslų įgyvendinimo praktinis vertinimas In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacija, 2018, Nr. 2 (74), p. 22-23. ISSN 1392-4346.
Škėma R. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES programos „Horizontas 2020“ projekto „Energetinio efektyvumo tikslų įgyvendinimo praktinis vertinimas (EPATEE)“ tikslai ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, No. 2, p. 6-7. ISSN 0235-7208.

2017

Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES Interreg programos projekto „Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. xi-xiii. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančius išteklius naudojančių energetikos objektų planavimas regioniniu lygiu In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2017, Nr. 1 (70), p. 21-22. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EPATEE project logo

Energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 200Daugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau

Interreg

1

Projekto aprašas: Siekiant kompensuoti sezoniškai gaminamos atsinaujinančios energijos (AE) nepastovumą ir nekontroliuojamumą (saulės spinduliuotės intensyvumo, vėjo greičio svyravimDaugiau

2

Vykdant projektą PV4All kuriami modeliai ir teikiamos konsultacinės paslaugos įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims, siekiant padėti įveikti iššūkius ir kliūtis, su kuriomis Daugiau

3

LowTemp 2.0 trained district heating stakeholders to improve their skills in reducing energy waste. Project summary Modernisation of district heating systems (DHS) is in full swDaugiau

4
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

5
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

6

Baltijos jūros regionas, turintis didelius žemės ūkio ir miškų išteklius, turi didelį potencialą įgyvendinti ES tikslus gaminti šilumą, elektros energiją ir biokurą iš biomasės. TačiaDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

„ENNEREG“ projektas atstovavo 12 regionų Europoje, kurie pirmieji parodė, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos sąjungos tikslų: 20% sumažintDaugiau

2

The purpose of ISEES is to examine the rationality behind the consumers’ choices and the influence of the individual user behaviour on the energy demand in social housing. It will devDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

The BIORET project is about sustainable heat and electricity production in the Baltic Sea region. It will focus on the creation of a transnational network for knowledge and experienceDaugiau