Moksliniai tyrimai ir plėtra remiant GEMINI iniciatyvą (GEMINI Plus)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.09.01 - 2021.02.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

GEMINI Plus projekto tikslas – sukurti aukštatemperatūrinės branduolinės kogeneracinės sistemos, skirtos pagamintą garą tiekti įvairiems pramoniniams technologiniams procesams, koncepcinį projektą ir parengti tokios sistemos licencijavimo tvarką bei verslo planą realios sistemos demonstracijai.

Šie siekiai remiasi subrandinta moduline dujomis aušinamo aukštos temperatūros branduolinio reaktoriaus (angl. HTGR) technologija, kurios keli pramoniniai prototipai pasaulyje jau yra pastatyti ir eksploatuojami. Taigi tokių branduolinių kogeneracinių sistemų įdiegimas pramonėje yra tik dešimtmečio klausimas. Atsižvelgiant į dabar turimas medžiagas ir technologiją, tokia sistema leidžia patiekti aukštų parametrų garą (iki 550°C) į pramoninius garotiekių tinklus, taip pakeičiant iškastinį kurą naudojančias kogeneracines jėgaines bei nekeičiant esamos garotiekių infrastruktūros ar įdiegtų pramoninių sistemų. Ilgalaikėje perspektyvoje HTGR technologija gali būti plėtojama toliau, siekiant pramonės įmonių technologiniams procesams tiekti aukštesnės temperatūros šilumą.

Atsižvelgiant į didžiulę šiluminę inerciją, naudojamą sunkiai besilydantį kurą, ugniai atsparias aktyviosios zonos konstrukcines medžiagas, chemiškai inertiškas helio dujas aušinimui bei specifinę konstrukciją, kuri apriboja įrenginio galią iki kelių šimtų MW, moduliniuose HTGR reaktoriuose įdiegta unikali vidinė saugos užtikrinimo ypatybė (koncepcija), kuri bet kokiomis aplinkybėmis ir be jokio žmogaus įsikišimo leidžia išvengti žymios branduolinio kuro degradacijos ir galimų radioaktyviosios taršos išmetimų į aplinką.

Be galimo branduolinės kogeneracijos panaudojimo pramonėje, modulinių HTGR reaktorių lankstumas (platus instaliuotos galios intervalas), patikimumas ir paprasta konstrukcija leis išplėsti GEMINI Plus projekto metu sukurtos sistemos taikymą ne tik mažiems izoliuotiems elektros tinklams bei elektros tinklams, kuriuose integruojama vis daugiau ne baziniu režimu dirbančių atsinaujinančių šaltinių, tačiau tai bus patrauklu ir branduolinę energetiką pradedančioms vystyti šalims, ir pan.

LEI veikla projekte

LEI dalyvauja šiuose darbo paketuose:

 • WP1. Požiūris į saugą ir licencijavimo sistema.
 • WP3. Inovacijos ir ilgalaikė perspektyva.

Bendra projekto vertė:  4 409 974,55 EUR (LEI dalis: 28 167,50 EUR)

Koordinatorius: NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH NCBJ, Lenkija

Dalyviai:

 • AMEC FOSTER WHEELER NUCLEAR UK LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • AREVA NP GMBH, Vokietija
 • BRINKMANN GERD FRIEDRICH, Vokietija
 • CENTRUM VYZKUMU REZ S.R.O., Čekija
 • EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL SA, Ispanija
 • ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPOLKA AKCYNA, Lenkija
 • FORTUM POWER AND HEAT OY, Suomija
 • INSTITUTE DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
 • JAPONIJOS ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪRA, Japonija
 • JRC -JUNGINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRAS-EUROPOS KOMISIJA, Belgija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • LAGRANGE SARL, Prancūzija
 • NGNP INDUSTRY ALLIANCE LIMITED, JAV
 • BRANDUOLINIŲ TYRIMŲ IR KONSULTACIJŲ GRUPĖ, Nyderlandai
 • PROCHEM SA, Lenkija
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN, Vokietija
 • TUV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH, Vokietija
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • ULTRA SAFE NUCLEAR CORPORATION EUROPE, Prancūzija
 • KORĖJOS ATOMINĖS ENERGETIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS, Pietų Korėja
 • GRUPA AZOTI SPOLKA AKCYJNA, Lenkija
 • SHEFFIELD UNIVERSITETAS, Jungtinė Karalystė
 • KUIJPER JAMES CRISTIAN, Nyderlandai
 • BAATEN ENERGY CONSULTING, Nyderlandai
 • TRACTEBEL ENGINEERING S.A., Belgija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Raimondas Pabarčius 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Eugenijus Ušpuras
Algirdas Kaliatka 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt
Sigitas Rimkevičius 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Juozas Augutis
Marijus Šeporaitis 17-BRK +37037401921 Marijus.Seporaitis@lei.lt
Andrius Slavickas 224-AK +37037401810 Andrius.Slavickas@lei.lt