Eugenijus Ušpuras

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
vadovas (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
318-AK
Telefonas:
+37037401926
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2020

Graževičius A. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Numerical investigation of two-phase natural convection and temperature stratification phenomena in a rectangular enclosure with conjugate heat transfer In: Nuclear Engineering and Technology. Daejeon: Elsevier, 2020, Vol. 52, Iss. 1, p. 27-36. ISSN 1738-5733.

2019

Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Heat removal from RBMK reactor core using non-regular means In: Nuclear Engineering and Design. Elsevier, 2019, Vol. 354, 110165, p. 1-13. ISSN 0029-5493.

2018

Valinčius M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Modelling of severe accident and in-wessel melt retention possibilities in BWR type reactor In: Science and Technology of nuclear Installations. London, England: Hindawi, 2018, Vol. 2018, p. 1-14. ISSN 1687-6075.
Babilas E. [LEI], Dokucajev P., Janulevičius D., Markelov A., Pabarčius R. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI]. Innovative technologies for spent fuel safe management at Ignalina channel-type reactors In: Nuclear engineering and technology. Daejeon, South Korea: Korean Nuclear Society, Published by Elsevier Korea LLC, 2018, Vol. 50, Iss. 3, p. 504-511. ISSN 1738-5733.
Van Dorsselaere J.P., Barrachin M., Millington D., Adorni M., Hrehor M., Mascari F., Schaffrath A., Tiselj I., Ušpuras E. [LEI], Yamamoto Y., Gumenyuk D., Fedotova N., Cronvall O., Liska P.. ETSON strategic orientations on research activities. ETSON research group activity In: International Journal for Nuclear Power. Berlynas: INFORUM, 2018, Vol. 63, Iss. 1, p. 13-18. ISSN 1431-5254.

2017

Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Mochizuki H., van Rooijen W. F. G.. Best estimate approach for the evaluation of critical heat flux phenomenon in the boiling water reactors In: Kerntechnik. 2017, Vol. 82, No. 2, p. 148-160. ISSN 0932-3902.
Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Analysis of ingress of coolant accident to the vacuum vessel of the W7-X fusion experimental facility In: Fusion Science and Technology. 2017, Vol. 72, Iss. 2, p. 176-187. ISSN 1536-1055.
Slavickas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Tonkūnas A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Uncertainty and Sensitivity Analysis of Void Reactivity Feedback for 3D BWR Assembly Model In: Science and Technology of Nuclear Installations. 2017, Vol. 2017, p. 1-9. ISSN 1687-6075.
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Integrated assessment of thermal hydraulic processes in W7-X fusion experimental facility In: Nuclear Engineering and Design. 2017, Vol. 312, p. 66-73. ISSN 0029-5493.

2016

Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Voronov R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI]. Branduolių sintezės tyrimai Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 102-123. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2021

Autrusson B., Van Dordsselaere J. P., Adorni M., Rocchi F., Cizelj L., Fedotova N., Shevchenko S., Schaffrath A., Pecherytsia O., Ušpuras E. [LEI], Nitoi M., Yamamoto Y., Power S.. Overview of ETSON modelling and experimental capabilities for R&D on nuclear safety: ETSON Research Group In: Challenges faced by technical and scientific support organizations (TSOs) in enhancing nuclear safety and security: ensuring effective and sustainable expertise, IAEA Series: Proceedings series. Proceedings of an International Conference Brussels, Belgium, 15–18 October 2018. Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2021, p. 119-128. ISSN 0074–1884 ISBN 978-92-0-121021-0.

2018

Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Best Estimate Approach for the Simulation of Reactor Core Overheating and Quenching Experiments In: Best Estimate Plus Uncertainty International Conference. Multi-Physics Multi-Scale Simulations with Uncertainty (BEPU 2018) May 13-18, 2018. Lucca, Italy: 2018, p. 1-12..
Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Application of the BE Approach for the Analysis of Design and Beyond Design Basis Accidents In: Best Estimate Plus Uncertainty International Conference. Multi-Physics Multi-Scale Simulations with Uncertainty (BEPU 2018) May 13-18, 2018 . Lucca, Italy: 2018, p. 1-12..

2017

Van Dorsselaere J.P., Barrachin M., Millington D., Adorni M., Hrehor M., Macari F., Schaffrath A., Tiselj I., Ušpuras E. [LEI], Yamamoto E., Gumenyuk D., Fedotova N., Cronvall O., Liska P.. Summary of ETSON strategic orientations on research activities. ETSON Research Group activity In: Proceedings of the EUROSAFE Forum 2017 Paris, 6 and 7 November 2017. Prancūzija: IRSN, 2017, p. 121-132. ISBN 978-2-9545237-8-1.
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Analysis of Station Blackout Accident in ABWR Reactor In: 17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermalhydraulics” (NURETH-17) September 3-8, 2017 Kinija . Sianas: 2017, p. 1-1..
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Application of BE approach for the different nuclear fission and fusion facilities In: 17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermalhydraulics” (NURETH-17) September 3-8, 2017. Kinija. Sianas: 2017, p. 1-1..
Žutautaitė I. [LEI], Dundulis G. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Eid M., Stakelytė G.. Estimation of rare events probabilities in natural gas transmission networks In: 10th International conference on mathematical methods in reliability (MMR 2017). Grenoble, France: 2017, p. 1-9..
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Allison Ch. M.. Modeling of quench 10 experiment on air ingress using relap/scdapsim mod 3.5 In: Proceedings of the 2017 25th International Conference on Nuclear Engineering ICONE25 July 2-6, 2017(ICONE25-66135), China.. Shanghai: ASME (The American Society of Mechanical Engineers), 2017, p. 1-7..

2016

Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Mochizuki H.. Modelling of critical heat flux phenomenon in the boiling water reactors In: Proceedings of the 11th International Conference of the Croatian Nuclear Society Zadar, Croatia, 5-8 June 2016. . Zagreb, Croatia: Croatian Nuclear Society, 2016, p. 1-10. ISBN 978-953-55224-8-5 (USB).

2015

Kaliatka A. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Analysis of heat removal accidents during the wet storage phase in Ignalina nuclear power plant In: The 26th international symposium on transport phenomena . Leoben, Austria: 2015, p. 1-8..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Babilas E. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Tonkūnas A. [LEI]. LEI activities in the EU projects directed to support the Regulatory Body of Iraq In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, T. 66, Nr. 1, p. i-ii. EBSCO (Academic Search Complete), INSPEC, Index Copernicus, SCOPUS, VINITI, Ulrich's Web . ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.

2019

Pabarčius R. [LEI], Babilas E. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. LEI activities as ETSON Consortium member in EC project In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 4, p. 8-9. ISSN 0235-7208.

2018

Ušpuras E. [LEI], Minkevičius A. [LEI]. Kontroliuojama branduolių sintezė In: Lietuvos mokslų akademijos žinios. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Nr. 3 (85), p. 17-17. ISSN 2029-5707.
Ušpuras E. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Slavickas A. [LEI]. GEMINI Plus project for HTGR nuclear cogeneration demonstration In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Vol. 64, Nr. 1, p. 2-3. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.

2016

Ušpuras E. [LEI]. Paryžiaus susitarimai dėl klimato kaitos: ką jie reiškia Lietuvai ir visai energetikai In: technologijos.lt/Energija ir energetika (el. portalas). 2016-01-13. 2016, internetinė prieiga: http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_energetika/S-52357/straipsnis/Paryziaus-susitarimai-del-klimato-kaitos-ka-jie-reiskia-Lietuvai-ir-visai-energetikai..

2015

Ušpuras E. [LEI]. SAM guides for Ignalina: concrete benefits derived from SARNET In: EUROSAFE Tribune. Media Cologne, Hürth: GRS & IRSN, 2015, No. 28, p. 21-21. ISSN 1634-7676.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

GEMINI Plus projekto tikslas – sukurti aukštatemperatūrinės branduolinės kogeneracinės sistemos, skirtos pagamintą garą tiekti įvairiems pramoniniams technologiniams procesams, koncepDaugiau

2
FASTNET project logo

Programos „Horizontas 2020“ projekto FASTNET veikla pradėta 2015 m. spalį. Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinį radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarDaugiau

3

2015 m. pradžioje pasirašytas ES programos Horizontas 2020 projektas INCEFA-Plus, darbai pradėti 2015 m. liepos 1 dieną, jame dalyvauja LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei BranduoliniųDaugiau

4
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

5
IVMR

2015 m. birželio 1 d. oficialiai pradėtas vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektas „Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaDaugiau

6

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2

Strateginis NC2I-R projekto tikslas – struktūrizuoti Europos viešojo ir privataus sektorių mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus, pristatant visuomenei branduolinės energijos kogeneraDaugiau

3
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuosDaugiau

4

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

5

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for EuDaugiau

6

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

7

2009 m. pradėtas vykdyti naujas projektas SARNET-2, pratęsiantis keturis metus vykdyto kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis naujas projektas buvo skirtas AE sunkiųjų avarijų reiškiDaugiau

8

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Kompetencijos tinklo, skirto sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai, SARNET projektas vykdytas 2004 – 2008 metais. Pagrindiniai SARNET projekto tikslaiDaugiau