Tvari stiklo pramonė su adaptyvia kuro technologija (GIFFT) [koordinuojamas LEI]

Stiklo gamyba yra viena iš pirmaujančių Europos žemyno pramonės šakų, kuri kasmet pareikalauja itin didelių energijos resursų, tad yra atsakinga už reikšmingą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą dalį. Per pastarąjį šimtmetį stiklo gamybos procese buvo taikyti įvairūs patobulinimai, kuriais siektina sumažinant CO2 išmetamus kiekius kartu palaikant proceso našumą, tačiau jų efektyvumas šių laikų kontekste yra vertinamas kaip labai ribotas. GIFFT tikslas – efektyviai panaudojant plazmines technologijas (deginimo ir gazifikacijos), sukurti darnią, hibridinę, biokurui pritaikytą šilumos gamybos technologiją, kuri būtų integruojama į pramoninę stiklo gamybą. Šilumos generavimas bus vykdomas tiekiant biomasę/atliekas bei panaudojant perteklinę arba pigią atsinaujinančią elektros energiją sintezės dujų, kaip dar vieno energijos nešėjo, gamybai. Šie užsibrėžti projekto tikslai prisidės prie Europos pažangos ir lyderystės bioenergijos integracijoje į pramoninius procesus. Pagal sudarytą GIFFT programą, bus sukurtas ir išbandytas pramoninės stiklo gamybos krosnims pritaikytas srovinio tipo gazifikacijos įrenginys su novatoriška e-gazifikacijos funkcija ir nauju plazminiu degikliu, veikiančiu hibridiniu režimu, esant skirtingiems energijos nešėjų tipams. Toks technologinis sprendimas ne tik suteiks ir praplės energinės žaliavos diversifikavimo perspektyvas, pagerinant pramoninio proceso vykimą, bet ir prisidės prie bioenergijos kainos sumažinimo taip padidinant bioenergijos suvartojimą Europoje. Į GIFFT projekto veiklas taip pat yra įtraukta technologinio proceso techno-ekonominė ir poveikio aplinkai analizė, kuriomis bus patvirtinamas šio projekto indėlis į bioenergijos panaudojimo efektyvinimą su tvarumo aspektu, tokiu būdu sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.
 

Raktažodžiai: biokurui lanksti sistema, hibridinė krosnis, pakartotinis biomasės panaudojimas, biogeninės atliekos, įtraukiamo srauto dujinimo įrenginys, e-dujinimas, hibridinis plazminis degiklis, pelenų perdirbimas, degimas, stiklo gamyba, maža tarša

Akronimas: GIFFT

Projekto ID: 101122257

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 13-95.23.24

Kvietimas: HORIZON-CL5-2022-D3-03

Bendra projekto vertė: 4 478 775.00 EUR (LEI skirta dalis: 1 052 125.00 EUR).

 

Koordinatorius: LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS (LEI), Lietuva.

Partneriai:

 
Europos Sąjungos vėliava
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101122257.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Raminta Skvorčinskienė 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt