Skaitinių modelių panaudojimas atliekant geologinių atliekynų vietos charakterizavimą bei saugos vertinimą (TATENA CRP T21024 Nr. 13370)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.10.01 - 2010.09.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Robertas Poškas 52-BRK +37037401893 Robertas.Poskas@lei.lt