Tarptautiniai projektai

TATENA

1

This Coordinated Research Project (CRP) seeks to advance the fundamental fusion-material research and technologies, in close connection with high gain target development, and enhanceDaugiau

2

Panaudoto branduolinio kuro rinklių charakteristikų nustatymas reikšmingas norint atlikti techninius įvertinimus, bei užtikrinti panaudoto branduolinio kuro saugojimo ciklo saugą. Daugiau

3

The Coordinated Research Project (CRP) aims to progress the understanding and modelling and simulation of major physical phenomena occurring in the strategy of In-Vessel Melt RetentioDaugiau

4

Description - Advanced understanding of the status and capabilities of multi-physics/multi-scale simulation tools in modeling propagation and consequences of severe accidents in advaDaugiau

5

The successful deployment of advanced WCR technologies includes the development of design certification probabilistic safety assessment (PSA) studies that among other aspects must alsDaugiau

6

Šiame TATENA koordinuojamame 3 metų trukmės tyrimų projekte numatyta atlikti natūralios konvekcijos ir vandens temperatūrinio susisluoksniavimo reiškinių modeliavimą vandens rezervuarDaugiau

7

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

8

Pagal šiuo metu Lietuvoje esančią panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymo koncepciją numatyta, kad PBK 50 metų bus saugojamas sauso tipo saugykloje. Per šį laiką turi būti išvystytDaugiau

9

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

10

Branduolinių reaktorių komponentai yra pagaminti iš cirkonio lydinių, kurie turi mažą terminio neutronų gaudymo skerspjūvį, aukštą atsparumą korozijai ir priimtiną mechaninį stiprumą.Daugiau

11

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

12

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

13

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

15

Pagrindinis šio CRP tikslas – sukurti vieningas cirkonio lydinių apvalkalų lėto hidridinio pleišėjimo greičio nustatymo eksperimentines procedūras ir metodus. Šiame procese buvo renkaDaugiau

16

Pagal šią TATENA programą 2007–2008 m. LEI mokslininkai atliko tyrimus, kurie buvo skirti atominės elektrinės evakuacinės zonos ir apsaugos priemonėms vertinti bei saugių ir ekonomiškDaugiau

17

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau