Analysis of Nuclear fuel Cladding Resistance to Hydride Cracking During Long-Term Storage (TATENA Nr. 16809)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2011.07.08 - 2015.07.04
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Branduolinių reaktorių komponentai yra pagaminti iš cirkonio lydinių, kurie turi mažą terminio neutronų gaudymo skerspjūvį, aukštą atsparumą korozijai ir priimtiną mechaninį stiprumą. Eksploatacijos metu komponentų savybės gali susilpnėti dėl apšvitos, oksidacijos ir vandenilio įgėrimo. Šiame projekte sprendžiami pradiniai vandenilio įtakojamų plyšių susidarymo etapai, kurie apibrėžia sąlygas, kada galimas kuro elementų vientisumo praradimas. Šios programos rezultatai taip pat bus svarbūs įvertinant kuro transportavimą ir sauso saugojimo sąlygas.

LEI veikla projekte

Darbo tikslas – sukurti eksperimentines procedūras, siekiant įvertinti hidridinio pleišėjimo sąlygas cirkonio lydinio kuro apvalkaluose bei nustatyti įtempių koncentracijos koeficientų reikšmes ir temperatūros ribas, kuriose gali įvykti kuro apvalkalų suirimas. Taikant kontroliuojamą įvandenilinimą iš cirkonio lydinio kuro apvalkalo pagaminti specialios konstrukcijos bandiniai, kuriuose keičiant įtempių lygį buvo tiriamas hidridinio pleišėjimo procesas užduotomis temperatūros sąlygomis. Darbas aktualus sprendžiant atominių elektrinių saugaus darbo užtikrinimo problemas bei įvertinant kuro apvalkalo atsparumą hidridinam pleišėjimui panaudoto branduolinio kuro ilgalaikio saugojimo metu.

Bendra projekto vertė: 200 000 USD (LEI dalis: 15 000 USD)

Koordinatorius: Victor INOZEMTSEV, PhD (Branduolinio kuro ciklo ir medžiagų skyrius, TATENA)

Partneriai:

 • Argentina
 • Brazilija
 • Kanada
 • Vokietija
 • Indija
 • Japonija
 • Lietuva
 • Pakistanas
 • Korėjos Respublika
 • Rusijos Federacija
 • Švedija
 • Šveicarija
 • Ukraina

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vidas Makarevičius 135-LK +37037401907 Vidas.Makarevicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Rita Kriūkienė 134-LK +37037401907 Rita.Kriukiene@lei.lt
Albertas Grybėnas