Inovatyvaus katalizatoriaus kūrimas ir regeneracija pritaikant jį vandenilio gamybai metano pirolizės būdu (INNOHYPPY)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2023.06.01 - 2026.05.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Šiame projekte Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriais iš Latvijos (Kietojo kūno fizikos institutas) ir Slovėnijos (Jožefo Stefano institutas) kurs naują katalizatorių, skirtą švaraus vandenilio gamybai pirolizės būdu iš gamtinių arba bio dujų (metano skaidymo metu susiformuoja švarus vandenilis ir anglies milteliai), taip pat bus atliekami katalitinių medžiagų regeneravimo tyrimai, siekiant prailginti jo eksploatavimo laiką, o proceso šalutiniai produktai kaip antrinės žaliavos bus tinkami tolesniam naudojimui. Vietoj įprastinių metodų katalizatorius bus formuojamas inovatyviu būdu, naudojant aliuminio oksido pagrindą (susintetintą pagal Lietuvos energetikos instituto EPO patentą) padengtą Fe/Ni struktūromis. Bus atliekamas sisteminis metano pirolizės proceso tyrimas naudojant susintetintą katalizatorių ir kuriamas optimalus metano pirolizės reaktoriaus modelis. Po pirolizės proceso bus atliekamas inovatyvus katalizatoriaus regeneravimas apdorojant deaktyvuotą katalizatorių dujų plazmoje. Galiausiai bus vykdomas pirolizės reakcijos šalutinio produkto (kietosios anglies) savybių vertinimas ir pradinis pritaikymas anglies pagrindu pagamintam elektrodui, naudojamam pesticidų aptikimui. Projekto metu vykdomos veiklos TPL 2 – TPL 4 (technologinis parengties lygmuo). Projektu tikimasi pasiekti ambicingus tikslus, susijusius su klimato kaita, įskaitant energijos konversiją, didesnį efektyvumą ir geresnį bendrą proceso našumą, kritinių žaliavų (CRM) poreikio išvengimą, atliekų panaudojimą ir viso proceso tvarumo užtikrinimą.

LEI veikla projekte

LEI, kaip projekto koordinatorius, bus atsakingas už projekto koordinavimą ir valdymą. Be to, LEI komanda bus atsakinga už katalizatoriaus pagrindo (gamma-Al2O3) ir pačio katalizatoriaus (Fe/Ni) sintezę bei deaktyvuoto katalizatoriaus regeneraciją po metano pirolizės proceso. Institutas turi moderniausią medžiagų cheminės ir struktūrinės analizės infrastruktūrą, taip pat fizikinio nusodinimo iš garų sistemas. Todėl šios sistemos bus pritaikomos katalizatoriaus analizei po sintezės ir regeneracijos proceso fizikinėms ir cheminėms savybėms, bei jų pokyčiams nustatyti.

Raktažodžiai:

Metano pirolizė, vandenilis, katalizė, sintezė, Fe/Ni, nanoklasteriai, regeneracija, kietoji anglis, pesticidų aptikimas

Akronimas: INNOHYPPY

Projekto ID: S-M-ERANET-23-1

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 18-2121.23.26

Kvietimas: M-ERA.NET Joint Call 2022

Bendra projekto vertė: 543888 EUR (LEI skirta dalis: 150000 EUR).

 

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuva.

Partneriai:

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Šarūnas Varnagiris 301-LK +37037401824 Sarunas.Varnagiris@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Marius Urbonavičius 301-LK +37037401824 Marius.Urbonavicius@lei.lt
Simona Tučkutė 306-LK +37037401916 Simona.Tuckute@lei.lt