Simona Tučkutė

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
306-LK
Telefonas:
+37037401916
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2023

Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Grigonis K., Milčius D. [LEI]. Development of Antibacterial Cotton Textiles by Deposition of Fe2O3 Nanoparticles Using Low-Temperature Plasma Sputtering In: Nanomaterials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 24, 3106, p. 1-12. ISSN 2079-4991.
Padgurskas J., Volskis D., Rukuiža R., Kupčinskas A., Basheleishvili N., Tučkutė S. [LEI]. Limitary State of Heavy-Duty Engine Oils and Their Evaluation According to the Change of Tribological Properties during Operation In: Lubricants. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 6, 236, p. 1-14. ISSN 2075-4442.
Rukanskis M., Padgurskas J., Mihailov V., Rukuiža R., Žunda A., Baltakys K., Tučkutė S. [LEI]. Investigation of the Lubricated Tribo-System of Modified Electrospark Coatings In: Coatings. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 5, 825, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Mohamed A., Yousef S., Tučkutė S. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. Gas permeation and selectivity of polysulfone/carbon non-woven fabric membranes with sponge and finger-like structures In: Process Safety and Environmental Protection. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 171, p. 630-639. ISSN 0957-5820, eISSN 1744-3598.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugelavičius R.. C-TiO2+Ni and ZnO+Ni Magnetic Photocatalyst Powder Synthesis by Reactive Magnetron Sputtering Technique and Their Application for Bacteria Inactivation In: Inorganics. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 2, 59, p. 1-18. ISSN 2304-6740.

2022

Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. Antimicrobial Properties of CuO Particles Deposited on a Medical Mask In: Materials . Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 22, 7896, p. 1-14. ISSN 1996-1944.
Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Karazhanov S., Lelis M. [LEI]. Analysis of TihxOy Films Produced by Physical Vapor Deposition Method In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 21, 10811, p. 1-9. ISSN 2076-3417.
Adhikary S. K., Rudžionis Ž., Tučkutė S. [LEI]. Characterization of aerogel and EGA-based lightweight cementitious composites incorporating different thickness of graphene platelets In: Journal of Building Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 57, 104870, p. 1-14. ISSN 2352-7102.
Yousef S., Subadra S. P., Tučkutė S. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Arafa E. I., Mohamed A.. Finite element analysis of fibreglass and carbon fabrics reinforced polyethersulfone membranes In: Materials Today Communications. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 31, 103682, p. 1-11..

Pranešimas konferencijoje

2022

Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Demikytė E., Galalytė D., Sakalauskaitė S., Daugelavičius R.. Ivestigation of bi-layered ZnO-Ni photocatalyst powder produced by reactive magnetron sputtering technique In: Conference Proceedings The Global Advanced Materials & Surfaces GAMS 2022 International Conference June 15 to 17 2022. Paris: 2022, p. 1-5..
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Demikytė E., Vasiliauskė D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S.. Synthesis and repetitive application of nanocrystalline ZnO based floating photocatalyst for the detoxification of water from bacteria and viruses mixtures In: Proceedings of the Nanotech France 2022 International Conference Paris, France – June 15 – 17, 2022. Paris: 2022, p. 1-5..
Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Investigation of TIHxOy films produced by reactive magnetron sputtering technique In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 423-426. ISSN 2783-6339.

2021

Bočkutė K., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Laukaitis G., Lelis M. [LEI]. Photoluminescence and structural defects of ZnO films deposited by reactive magnetron sputtering with unconventional Ar-O2 gas mixture formation In: Book of abstracts 26 - 28 MAY, 2021 Virtual joint conferences. Korea: Graphene Korea 2021 International Conference, 2021, p. 94-94..
Demikytė E., Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. Ni underlayer effect for the structure development and visible light photocatalytic efficiency of carbon-doped TiO2 film In: The Conference of Environmental and Climate Technologies (Connect2021). Riga: Riga Technical University , 2021, Vol. 25, No. 1, p. 1032-1042..
Vasiliauskė D., Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. Synergistic generation of reactive oxygen species by visible light activated TiO2 and S.enterica interaction In: The Conference of Environmental and Climate Technologies (Connect2021). Riga: Riga Technical University, 2021, p. 17-17..
Daugnora L., Girininkas A., Tučkutė S. [LEI]. Trace elements of Palaeolithic reindeer antlers in Lithuanian territory In: BALTEHUMS II Second Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences November 1–2, 2021 Held online from Tallinn University, Estonia. Tallinn: Tallinn University, 2021, p. 19-19..

2020

Bastakys L., Mathew J.S., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. Structural and Tribological Properties of Ceramic Coatings Deposited by Plasma Spraying In: NBCM 2020: international conference on nanostructured bioceramic materials, 1-3 December 2020, Vilnius, Vilnius University: conference book. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2020, 20, p. 1-1. ISBN 978-609-07-0557-5.

2018

Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. The use of thermal water vapor arc plasma as an oily soil remediation technique In: Presented at 2nd International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment, Mieres, Spain, 25-27 July 2018.. Oviedo, Spain: MDPI, 2018, p. 1-4. ISBN 978-84-17238-93-3.

2015

Girdzevičius D. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. In-situ low temperature plasma hydrogenation of pure Mg thin films In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 11-16. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Šiame projekte Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriais iš Latvijos (Kietojo kūno fizikos institutas) ir Slovėnijos (Jožefo Stefano institutas) kurs naują katalizatorių, sDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

2
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau

3

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

LMT projektai

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMDaugiau