Integruotos išmaniosios ekosistemos sukūrimas ir pademonstravimas

ES fondų investicijos 2014-2020 m.Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas

UAB „Energy Ideas Group“ (EIG) su partneriu Lietuvos energetikos institutu ir asocijuotu partneriu „THS Ukraine, LLC“ įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Integruotos išmaniosios ekosistemos sukūrimas ir pademonstravimas“.

Projekto tikslas – sukurti integruotą išmaniąją ekosistemą, susidedančią iš dviejų sprendimų: agregatoriaus informacinės sistemos ir išmaniojo namo sistemos.
Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus integruotos išmaniosios ekosistemos koncepcijos vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis, bei eksperimentinę plėtrą, skirtą integruotos išmaniosios ekosistemos prototipo sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis. Projekto rezultate numatoma sukurti ir per vienus metus nuo projekto pabaigos į rinką pateikti Europos Sąjungos išmaniųjų namų rinkos lygmeniu naują produktą – integruotą išmaniąją ekosistemą.

Kuriamas sprendimas pasižymės kur kas didesniu funkcionalumu nei rinkoje konkurentų siūlomi sprendimai bei didele skirtingos įrangos integravimo galimybe. Šiuo metu rinkoje nėra sprendimo, apimančio agregatoriaus informacinę sistemą ir išmanaus namo sistemą, kuris pasižymėtų aukštu abipusiu integravimo lygiu. Agregatoriaus informacinė sistema sudarys sąlygas integruoti atskirus išmaniuosius namus ir energijos bendrijas, sudarant sąlygas teikti reguliavimo apkrova paslaugas elektros tinklų operatoriams. Išmanaus namo sistema leis optimaliai valdyti namo įrangą, užtikrinant reikiamą komforto lygį ir mažinant energijos sąnaudas.

Finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Smart FDI“.

Projekto pavadinimas – „Integruotos išmaniosios ekosistemos sukūrimas ir pademonstravimas

Projekto vykdytojai – UAB „Energy Ideas Group“ ir Lietuvos energetikos institutas

Bendra projekto vertė – 1 234 284,90 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas – 879 030,37 Eur
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams, – 355 254,53 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. kovo 26 d. iki 2022 m. kovo 25 d.

UAB „Energy ideas group“ yra dinamiškai auganti įmonė, kuri specializuojasi telekomunikacijų ir IT paslaugų srityje. Įmonė turi patirtį, teikiant tinklo tobulinimo, sprendimų vystymo ir konsultacijų paslaugas telekomunikacijų operatoriams ir pardavėjams visame pasaulyje bei vysto IT produktus. UAB „Energy Ideas Group“ yra Tarptautinio energetikos klasterio (angl. International Energy Cluster, IEC), vienijančio didelę patirtį ir gerą reputaciją turinčias elektros energetikos sektoriaus įmones, partneris. Lietuvos energetikos institutas – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Virginijus Radziukynas 323-AK +37037401943 Virginijus.Radziukynas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vitoldas Kavaliauskas 324-AK +37037401939 Vitoldas.Kavaliauskas@lei.lt
Arturas Klementavičius 322-AK +37037401937 Arturas.Klementavicius@lei.lt
Vladislav Liubčuk 114-AK Vladislav.Liubcuk@lei.lt
Neringa Radziukynienė 313-AK +37037401944 Neringa.Radziukyniene@lei.lt
Artūras Trukšinas 324-AK +37037401939 Arturas.Truksinas@lei.lt