Aukštatemperatūrės keramikos eksploatacinių savybių tyrimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2002 - 2006
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Bendradarbiaujant Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos Medžiagotyros problemų instituto (UNMA MPI) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos mokslininkams buvo siekiama sukurti keraminę aukštatemperatūrę medžiagą, tinkamą naudoti kaip etaloną šiluminio laidžio nustatymo įrenginių matavimo tikslumui tikrinti, kai laidis kinta ribose nuo 0,3 iki 1,0 (W/mK). Didelę įtaką šiluminiam laidžiui turi aukštatemperatūrių medžiagų porėtumas. Parenkant medžiagas, tinkamas šiluminio laidžio etaloninių pavyzdžių gamybai, svarbus yra aukštatemperatūrės medžiagos fizikinių-mechaninių savybių stabilumas plačiame temperatūrų diapazone.
Siekiant gauti patikimą etaloninę medžiagą UNMA MPI ir LEI mokslininkai atliko parinktų medžiagų šiluminio laidžio matavimus plačiame temperatūrų diapazone (20oC-1000oC) skirtingais metodais: UNMA MPI taikė atvirkštinio uždavinio sprendimo metodą, o LEI – standartinį karštos vielelės metodą.

LEI veikla projekte

Vykdydami projektą LEI mokslininkai atliko tiriamos termoizoliacinės medžiagos rentgenostruktūrinė analizę, nustatė kaip keičiasi bandinio mikrostruktūra, matmenys, gniuždomasis stipris ir tankis kaitinant ją aukštoje 1000oC temperatūroje bei šių savybių priklausomybę nuo terminių apkrovų. Tyrimams pasirinktas platus temperatūrų intervalas nuo 20oC iki 1000oC. Viena svarbiausių charakteristikų – šiluminis laidis – nustatytas dviem eksperimentiniais metodais: karštos vielelės kryžiaus ir lygiagretų metodą pagal standartus EN 993-14 ir EN 993-15.

Projekto vertė: 14 191 EUR (LEI dalis: 14 191 EUR)

Koordinatorius: Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Partneris: Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos Medžiagotyros problemų institutas

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jūratė Čėsnienė 311-LK +37037401912 Jurate.Cesniene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Kristina Brinkienė
Regina Kalpokaitė Dičkuvienė 316-LK +37037401984 Regina.Kalpokaite-Dickuviene@lei.lt
Rita Kriūkienė 134-LK +37037401907 Rita.Kriukiene@lei.lt
Violeta Matulionienė
Gema Jauniškienė
Algirdas Juozapavičius