Regina Kalpokaitė Dičkuvienė

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
316-LK
Telefonas:
+37037401984

Publikacijos

Straipsnis

2023

Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. Functional and microstructural alterations in hydrated and freeze–thawed cement-oil shale ash composites In: Case Studies in Construction Materials. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 19, e02302, p. 1-16. ISSN 2214-5095.

2022

Pitak I. [LEI], Rinkevičius D., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Denafas G. [LEI]. The strategy for conservation non-renewable natural resources through producing and application solid recovery fuel in the cement industry: a case study for Lithuania In: Environmental science and pollution research. Heidelberg: Springer, 2022, Early access, p. 1-17. Scopus . ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Denafas G. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Cement substitution by sludge-biomass gasification residue: Synergy with silica fume In: Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 326, 126902, p. 1-10. Scopus . ISSN 0950-0618, eISSN 1879-0526.

2021

Yousef S., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Pitak I. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. A new strategy for functionalization of char derived from pyrolysis of textile waste and its application as hybrid fillers (CNTs/char and graphene/ char) in cement industry In: Journal of Cleaner Production . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 314, 128058, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Bendikienė R., Baltušnikas A. [LEI], Čiuplys A., Lukošiūtė I. [LEI], Juzėnas K., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Šertvytis R., Denafas J.. Utilization of Industrial Solar Cells’ Scrap as the Base Material to Form Coatings In: Waste and Biomass Valorization . Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 12, p. 2757-2767. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Structural observation of cement paste modified with hydrophobic organoclay In: Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 272, 121931, p. 1-10. ISSN 0950-0618.

2019

Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Levinskas R. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Incinerator residual ash – Metakaolin blended cements: Effect on cement hydration and properties In: Construction and Building Materials. Elsevier, 2019, Vol. 206, p. 297-306. ISSN 0950-0618.

2018

Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukauskaitė R., Čėsnienė J. [LEI]. Utilization of sewage sludge-biomass gasification residue in cement-based materials: effect of pozzolant type In: Environmental technology. Ablington, England: Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 39, No. 22, p. 2937-2950. ISSN 0959-3330.
Čėsnienė J. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Influence of organoclay structural characteristics on properties and hydration of cement pastes In: Construction and building materials. Oxford, England: Elsevier, 2018, Vol. 166, p. 59-71. ISSN 0950-0618.

Pranešimas konferencijoje

2022

Pitak I. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Analytical study of the features of oil shale ash waste In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '22. 13th International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Linnaeus Eco-Tech 2022, November 21-23. Kalmar: Linnaeus University, 2022, p. 1-1. ISBN 978-91-89460-85-0.

2021

Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Extraction of high calorific fraction from municipal solid waste during mechanical biological treatment process In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 44-54. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pluoštu armuotas cementas (FRC) yra tvirta, atspari ugniai ir korozijai medžiaga, plačiai naudojama statybos pramonėje. Kadangi Portlandcementas yra santykinai pigi medžiaga, ji puikiDaugiau

2

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

1
EEA Grants logo thumbnail

Vykdant šį mokslinį projektą planuojama sukurti naujas kompozicines medžiagas, naudotinas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procese. Siekiama sukurti specializuotą betoną ilgalaikiam paDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Bendradarbiaujant Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos Medžiagotyros problemų instituto (UNMA MPI) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau

Kiti projektai Lietuvoje

1

Šiam projektui vykdyti buvo suburtos penkios mokslo įstaigos – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), VGTU Termoizoliacijos institutas (VGTU-TI), Lietuvos energetikos instiDaugiau