Energijos ir aliuminio išgavimas iš metalizuotų maisto pakuočių plastikų pirolizės produktų

Plastikinės pakuočių atliekos yra viena iš didžiausių sveikatos ir aplinkos problemų, kuriai šiuo metu skiariama labai daug dėmesio. Tačiau daugiausia dėmesio ir techninių sprendimų yra skiriama atliekoms, kurių sudėtyje yra tik plastikinės plėvelės. Mišriems metalų / plastikinių plėvelių įpakavimams neskiriama pakankamai dėmesio. Metalizuotos maisto pakuočių atliekos turi sudėtingą struktūrą ir susideda iš kelių skirtingų plastikinių plėvelių sluoksnių (pvz., PE, PP, PVC, PS, PET ir kt.), kurios yra laminuotos aliuminiu (Al), todėl prastai perdirbamos (~ 20%). Tačiau plastikinėse medžiagose yra daug natūralių medžiagų, kurios galėtų būti naudojamos kaip tvarūs atsinaujinantys energijos šaltiniai, o aliuminis galėtų būti naudojamas kasybos reikmėms ir siekiant išspręsti gamtos išteklių trūkumą ES.

Šioje srityje EAR-MFP projektas yra plėtojamas tam, kad metalizuotų maisto produktų įpakavimo atliekos (MPIA) būtų panaudotos kaip tvarus keturių pagrindinių aukštos pridėtinės vertės produktų (biodegalai, biodujos, aliuminis ir smulki anglis (milteliai)) konvertavimo ir panaudojimo šaltinis. Šis tikslas gali būti pasiektas naudojant tris procesus: pirolizę, cheminį išplovimą ir mechaninį apdorojimą. Pirolizės eksperimentai bus atliekami pagal technologijos parengties lygį (TPL) koncepciją, laboratorijos ir pilotinės įrangos fazėse (intervale nuo TPL4 iki TPL6), o išplovimo ir mechaniniai eksperimentai bus atliekami tik laboratoriniu mastu (TPL4).

Siūlomą projektą sudaro keturi darbo paketai (angl. Work Packages (WP)):

  • WP1: Terminės dekompozicijos eksperimentų (TGA-DTG) atlikimas bendroje sistemoje su Furje transormaciniu infraraudonųjų spindulių spektroskopija (FTIR). Taip pat procesų modeliavimas.
  • WP2: MPIA šiluminės konversijos proceso tyrimas naudojant mini pirolizės įrenginį TRL6.
  • WP3: MPIA šiluminės konversijos proceso tyrimas mini pirolizės įrenginyje TRL6, naudojant įvairių tipų komercinius (Zeolyst) mikroporinius katalizatorius, kad būtų parinktas tinkamas katalizatorius su didžiausia dervos išeiga.
  • WP4: Aliuminio atgavimas ir anglies miltelių rafinavimas iš gautų pirolizės pelenų (TRL4), naudojant atitinkamai cheminio išplovimo apdorojimą ir rutulinio malimo procesą. Smulkūs anglies milteliai gali būti naudojami daugelyje sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio reikmėms, adsorbuojant dirvožemyje esančius teršalus ir pan., Tokiu būdu uždarant MPIA žiedinės ekonomikos ciklą ir pasiekiant nulinių atliekų principą.

 

Projekto finansavimas:
Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Skirtas finansavimas: 149 969 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-10 – 2022-12-31
 
Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas

 

Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rolandas Paulauskas 105-LK +37037401830 Rolandas.Paulauskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Justas Eimontas 102-LK +37037401976 Justas.Eimontas@lei.lt