Justas Eimontas

Degimo procesų laboratorija (13)
Pareigos:
dokt. + j. m. d.
Kab. nr.:
102-LK
Telefonas:
+37037401976
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2024

Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Co-pyrolysis of waste wind turbine blades and biomass and their kinetic analysis using artificial neural network In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 179, 106495, p. 1-10. ISSN 0165-2370.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour, TG‑FTIR, and GC/MS analysis of cigarette butts and their components In: Biomass conversion and biorefinery. Heidelberg: Springer, 2024, Vol. 14, p. 6903-6923. ISSN 2190-6815 , eISSN 2190-6823.
Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Magnesium Hydride: Investigating Its Capability to Maintain Stable Vapor Film In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17. Iss. 3, 661, p. 1-12. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Stasiulaitienė I., Zakarauskas K. [LEI]. Recovery of energy and carbon fibre from wind turbine blades waste (carbon fibre/unsaturated polyester resin) using pyrolysis process and its life-cycle assessment In: Environmental Research . San Diego: Elsevier, 2024, Vol. 245, 118016, p. 14. ISSN 0013-9351.
Jančauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Buinevičius K.. Experimental investigation of sorted municipal solid wastes producer gas composition in an updraft fixed bed gasifier In: Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 289, 130063, p. 1-11. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Synthesis of value-added aromatic chemicals from catalytic pyrolysis of waste wind turbine blades and their kinetic analysis using artificial neural network In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 177, 106330, p. 1-15. ISSN 0165-2370.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Recovery of styrene from waste wind turbine blades (fberglass/ polyester resin composites) using pyrolysis treatment and its kinetic behavior In: Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht: Springer, 2024, Vol. 149, p. 521-538. ISSN 1388-6150 , eISSN 1572-8943.

2023

Kiminaitė I. [LEI], González-Arias J., Striūgas N. [LEI], Eimontas J. [LEI], Seemann M.. Syngas Production from Protective Face Masks through Pyrolysis/Steam Gasification In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 14, 5417, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Pyrolysis of cigarette butts as a sustainable strategy to recover triacetin for low-cost and efficient biodiesel production In: Journal of analytical and applied pyrolysis. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 175, 106167, p. 1-10. ISSN 0165-2370, eISSN 1873-250X.

Pranešimas konferencijoje

2023

Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. The investigation of catalytic Decomposition of waste fishing nets For energy products recovery In: 19th international symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling / 9-13 october 2023. Sardinia: 2023, p. 1-10. ISSN 2282-0027 ISBN 9788862650335.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Eimontas J. [LEI]. H2 Rich Syngas Production by Catalytic Gasification of End of Life Face Masks In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 710-710. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Plastic Waste Conversion to Solid Carbon Through Carbonisation – the Impact of Chemical Pre-Treatment Conditions In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 705-705. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Eimontas J. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Thermal pre-treatment effect on tih2 thermal decomposition In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 54-54. ISSN 2783-6339.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Catalytical seaweed pyrolysis over ZSM-5 and Y-Type catalysts under the different temperature for the gathered products analysis In: 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (CHANIA 2023). Chania: 2023, p. 1-2..
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Eimontas J. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. On the gasification of end-of-life plastic waste in an air/oxygen/steam atmosphere In: 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (CHANIA 2023). Chania: 2023, p. 1-2..

2022

Kiminaitė I. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Investigation of Waste Biomass and 3 Ply Covid-19 Masks Co-Pyrolysis Products In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6 -10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 261-261. ISSN 2706-3690.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. Pyrolysis of Marine Wastes and an Analysis of the Formed Products In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6 -10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 568-568. ISSN 2706-3690.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Špečkauskienė J.. Thermal conversion of the seaweed using pyrolysis process and an analysis of the formed products In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 310-314. ISSN 2783-6339.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Špečkauskienė J.. Thermal conversion of the seaweed using pyrolysis process and an analysis of the formed product In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 310-314. ISSN 2783-6339.

Tarptautiniai projektai

COST

1

Projekto aprašas Tikimasi, kad iki 2030 m. biogrįstos ekonomikos sektorius Europoje gerokai išaugs. Vienas iš šios bioekonomikos ramsčių - bio-perdirbimas, t. y. tvarus kelių rūšių aDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

„Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui“ Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0017 Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą finansuojamą vadovauDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Plastikinės pakuočių atliekos yra viena iš didžiausių sveikatos ir aplinkos problemų, kuriai šiuo metu skiariama labai daug dėmesio. Tačiau daugiausia dėmesio ir techninių sprendimų yDaugiau