Justas Eimontas

Degimo procesų laboratorija (13)
Pareigos:
dokt. + j. m. d.
Kab. nr.:
102-LK
Telefonas:
+37037401976
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2024

Yousef S., Eimontas J. [LEI], Meile K., Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Co-pyrolysis of Baltic wheat straw and low-density polyethylene bags and its kinetic and thermodynamic behaviour In: Industrial Crops and Products. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 218, 118970, p. 1-16. ISSN 0926-6690.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Eimontas J. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. Bituminous Soil Remediation in the Thermal Plasma Environment In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 11, 4855, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Paulauskas R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Ambrazevičius I. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lemanas E. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Performance of Corn Cob Combustion in a Low-Temperature Fluidized Bed In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17, Iss. 9, 2196, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Co-pyrolysis of waste wind turbine blades and biomass and their kinetic analysis using artificial neural network In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 179, 106495, p. 1-10. ISSN 0165-2370.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour, TG‑FTIR, and GC/MS analysis of cigarette butts and their components In: Biomass conversion and biorefinery. Heidelberg: Springer, 2024, Vol. 14, p. 6903-6923. ISSN 2190-6815 , eISSN 2190-6823.
Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Magnesium Hydride: Investigating Its Capability to Maintain Stable Vapor Film In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17. Iss. 3, 661, p. 1-12. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Stasiulaitienė I., Zakarauskas K. [LEI]. Recovery of energy and carbon fibre from wind turbine blades waste (carbon fibre/unsaturated polyester resin) using pyrolysis process and its life-cycle assessment In: Environmental Research . San Diego: Elsevier, 2024, Vol. 245, 118016, p. 14. ISSN 0013-9351.
Jančauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Buinevičius K.. Experimental investigation of sorted municipal solid wastes producer gas composition in an updraft fixed bed gasifier In: Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 289, 130063, p. 1-11. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Synthesis of value-added aromatic chemicals from catalytic pyrolysis of waste wind turbine blades and their kinetic analysis using artificial neural network In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 177, 106330, p. 1-15. ISSN 0165-2370.

Pranešimas konferencijoje

2024

Kudelytė V. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Catalytic pyrolysis of lignin waste for higher-added-value energy products recovery In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 79-79. ISSN 2783-6339.
Buidovas P. [LEI], Eimontas J. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Exploring seaweed-derived biochar as a sustainable catalyst support: pyrolytic fabrication and characterization of iron and copper supported catalysts from Baltic Sea macroalgae In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 69-69. ISSN 2783-6339.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. The exploration of catalytic pyrolysis of discarded fishing nets aiming to recover energy-based products In: 11th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Rhodes, Greece, 19 - 22 June 2024 (Online Proceedings). Rhodes: 2024, Room I, Session XVII Waste-to-Energy & Energy from Waste, p. 1-2..
Buidovas P. [LEI], Eimontas J. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Carbon supported metal catalyst from seaweed-derived bio-char preparation and characterization via chemisorption In: Open readings 2024: the 67th international conference for students of physics and natural sciences: book of abstracts. Vilnius: Vilnius University press, 2024, Vol. 46, p. 112-112. ISBN 9786090710517.
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Kompozitinių medžiagų terminis skaidymas ir gautų produktų analizė In: Studentų moksliniai tyrimai 2023/2024: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2024, p. 285-285. ISSN 2669-2074.
Paulauskas R. [LEI], Ambrazevičius I. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Experimental investigation on fluidized bed combustion of smashed corn cob at 650-700 ◦c temperatures In: LOW -Carbon Combustion 3rd Edition, 25-26 April 2024, Nancy, France. Nancy: LRGP CNRS-University of Lorraine, and the French and British sections of the Combustion Institute, 2024, p. 18-19..

2023

Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. The investigation of catalytic Decomposition of waste fishing nets For energy products recovery In: 19th international symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling / 9-13 october 2023. Sardinia: 2023, p. 1-10. ISSN 2282-0027 ISBN 9788862650335.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Eimontas J. [LEI]. H2 Rich Syngas Production by Catalytic Gasification of End of Life Face Masks In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 710-710. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Plastic Waste Conversion to Solid Carbon Through Carbonisation – the Impact of Chemical Pre-Treatment Conditions In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 705-705. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Eimontas J. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Thermal pre-treatment effect on tih2 thermal decomposition In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 54-54. ISSN 2783-6339.

Tarptautiniai projektai

COST

1

Projekto aprašas Tikimasi, kad iki 2030 m. biogrįstos ekonomikos sektorius Europoje gerokai išaugs. Vienas iš šios bioekonomikos ramsčių - bio-perdirbimas, t. y. tvarus kelių rūšių aDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

„Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui“ Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0017 Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą finansuojamą vadovauDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Plastikinės pakuočių atliekos yra viena iš didžiausių sveikatos ir aplinkos problemų, kuriai šiuo metu skiariama labai daug dėmesio. Tačiau daugiausia dėmesio ir techninių sprendimų yDaugiau