Rolandas Urbonas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
406-AK
Telefonas:
+37037401832

Publikacijos

Straipsnis

2023

Vonžudaitė O. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Bakas R. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI]. Optimization of Heat Pump Systems in Buildings by Minimizing Costs and CO2 Emissions In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 8, 4864, p. 1-24. ISSN 2076-3417.

2022

Martišauskas L. [LEI], Augutis J., Krikštolaitis R. [LEI], Urbonas R. [LEI], Šarūnienė I. [LEI], Kopustinskas V.. A Framework to Assess the Resilience of Energy Systems Based on Quantitative Indicators In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 11, 4040, p. 1-25. Scopus. ISSN 1996-1073.

2020

Aleksiejuk-Gawron J., Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Garzon D., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. Net-Metering Compared to Battery-Based Electricity Storage in a Single-Case PV Application Study Considering the Lithuanian Context In: Energies. MDPI, 2020, Vol. 13, No. 9, 2286, p. 1-5. ISSN 1996-1073.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI], Ušpurienė A. B.. Analysis of energy security level in the Baltic States based on indicator approach In: Energy. Elsevier, 2020, Vol. 199, 117427, p. 1-13. ISSN 0360-5442.

2019

Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory In: Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, Vol. 11, 5286, p. 1-16. ISSN 2071-1050.

2016

Augutis J. [LEI], Matuzienė V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. Probabilistic energy security analysis for development of the energy system In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Taylor & Francis Group, 2016, Vol. 11, No. 2, p. 118-123. ISSN 1556-7249.
Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The assessment technology of energy critical infrastructure In: Applied energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 162, p. 1494-1504. ISSN 0306-2619.

2015

Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The aggregate energy sector criticality risk assessment In: Journal of Polish Safety and Reliability Association. Poland, Wroclaw: 2015, Vol. 6, No. 3, p. 61-69. ISSN 2084-5316.

2010

Urbonas R. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kopustinskas V. [LEI]. Comparative sensitivity study of the RBMK-1500 reactor one group distribution header blockage accident model In: Nuclear Engineering and Design. 2010, Vol. 240, Iss. 10, p. 3238-3247. ISSN 0029-5493.

2008

Cadini F., Zio E., Kopustinskas V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. A model based on bootstrapped neural networks for computing the maximum fuel cladding temperature in an RBMK-1500 nuclear reactor accident In: Nuclear Engineering and Design. 2008, Vol. 238, Iss. 9, p. 2165-2172. ISSN 0029-5493.

Pranešimas konferencijoje

2024

Urbonas R. [LEI]. Moksliniai tyrimai ir inovacijos CŠT sektoriuje Europos Komisijos programų perspektyvoje In: Konferencija ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024. Kaunas: Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos energetikos institutu (LEI), Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), Lietuvos termoinžinerijos asociacija (LTERA), 2024, p. 1-22..

2023

Vonžudaitė O. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI], Bakas R. [LEI]. Šildymo sistemų optimizavimas pastatuose siekiant mažinti išlaidas ir CO2 emisijų kiekį In: 64-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija . Vilnius: Lietuvos Matematikų Draugija, 2023, p. 54-54..

2022

Vonžudaitė O. [LEI], Urbonas R. [LEI], Bakas R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S.. Energy consumption analysis in buildings In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 165-168. ISSN 2783-6339.

2021

Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.

2015

Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The aggregate energy sector criticality risk assessment In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar Critical Infrastructures Preparedness: Status of Data for Resilience Modelling, Simulation and Analysis. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-12..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Augutis J. [LEI], Babilas E. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Urbonas R. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras In: Kerntechnik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2020, Vol. 85, Iss. 2, p. 72-81. ISSN 0932-3902.
Rimkevičius S. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Urbonas R. [LEI]. In memoriam of Eugenijus Ušpuras (1955–2019) In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 361, 110628, p. 1. ISSN 0029-5493.

2019

Mutule A., Antoskova I., Lazdinis R., Urbonas R. [LEI]. Facilitating research and innovation for energy transition In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 4, p. 1-7. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Svarbiausias RE-WITCH projekto tikslas – teikti ekonomiškai konkurencingus sprendimus tvaraus pramoninio vėsinimo ir šildymo srityje. RE-WITCH projektas pademonstruos pažangias pramonDaugiau

2

Apie projektą (anglų k.): REEFLEX aims to generate niches of opportunities for new cross-sector energy services provided by SMEs and start-ups in demand side flexibility markets and Daugiau

Skaitmeninė Europa

1
The Digital Europe Programme logo

The EDIH4IAE.LT will enable Agro-food, Energy and Industry businesses and Public Authorities in Western and Central region of Lithuania to integrate environmental, digital, and soDaugiau

Horizontas 2020

1

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus UnDaugiau

2
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)   Daugiau

3
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

4
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

5
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

3

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

4

The SECURE project will build a comprehensive framework that considers all the issues related to the topic of security of supply, including geopolitics, price formation and the economDaugiau

5

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

LIFE programa

1

LIFE22-CET-Low2HighDH – tai 3-ų metų projektas, kuriuo remiama 30 aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklų Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje diegiant žemo poDaugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

1
EEA Grants logo thumbnail

Vykdant šį mokslinį projektą planuojama sukurti naujas kompozicines medžiagas, naudotinas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procese. Siekiama sukurti specializuotą betoną ilgalaikiam paDaugiau

Erasmus+

1
Erasmus+ logo

Santrauka anglų kalba: The SHERLOCK project aims to boost innovation at European level by designing and implementing an original and advanced educational framework based on microcrDaugiau

Europos klimato iniciatyva (EUKI)

1
EUKI logo

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą skatinant atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip vėjo ir saulės energija, integraciją su vanDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Energetikos sistemų atsparumo įvertinimo vadovaujantis kiekybiniais rodikliais sistemos sukūrimas Užsakovas - EK Jungtinis tyrimų centras.Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Vandenilio energetikos vystymas - vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategDaugiau